Zavrieť

Porady

Neziskové organizácie

Neziskové organizácie

Nezisková organizácia je právnická osoba, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých užívateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.

Všeobecne prospešné služby sú najmä:

  • poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
  • poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
  • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
  • ochrana ľudských práv a základných slobôd,
  • vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
  • výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
  • tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
  • služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
  • zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.


Nezisková organizácia môže poskytovať služby len vtedy, ak spĺňa podmienky na ich poskytovanie upravené osobitnými predpismi.

Názov neziskovej organizácie musí obsahovať označenie "nezisková organizácia" alebo skratku "n.o." a musí sa odlišovať od názvu iných už registrovaných neziskových organizácií.

Neziskovú organizáciu môže založiť fyzická osoba, právnická osoba alebo štát.

Nezisková organizácia sa zakladá zakladacou listinou podpísanou všetkými zakladateľmi. Pravosť podpisov všetkých zakladateľov musí byť úradne osvedčená. Zakladaciu listinu môže uzavrieť aj splnomocnenec, ktorý má na to plnomocenstvo. Plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa sa pripojí k zakladacej listine.

Nezisková organizácia vzniká dňom, keď rozhodnutie registrového úradu o registrácii nadobudlo právoplatnosť.

Registrovým úradom je obvodný úrad v sídle kraja v Slovenskej republike, odbor všeobecnej vnútornej správy, príslušný podľa sídla neziskovej organizácie. Ústredný register neziskových organizácií vedie Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy, odbor vnútorných vecí, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29.

Písomný návrh na zápis neziskovej organizácie do registra musí podať zakladateľ alebo osoba na to ním písomne splnomocnená do 60 dní od založenia neziskovej organizácie. Pravosť podpisu navrhovateľa musí byť úradne osvedčená.

Registrový úrad dohliada, či nezisková organizácia plní účel a poskytuje všeobecne prospešné služby, na ktoré bola založená. Na tento účel vyhodnocuje obsah výročných správ a v prípade zistenia nedostatkov upozorňuje na ne orgány neziskovej organizácie, požaduje vykonávanie nápravy, ako aj splnenie povinností uložených zákonom Ak náprava sa nevykoná, môže registrový úrad podať návrh na zrušenie neziskovej organizácie.

Registrový úrad pri registrácii neziskových organizácií a výkone dohľadu riadi Ministerstvo vnútra SR.

Založenie, vznik, zrušenie, zánik, postavenie orgánov a hospodárenie neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby ( ďalej len "nezisková organizácia") upravuje Zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z.z.


Zdroj: www.minv.sk
••• viac••• menej
1 0
Uctovanie zaluzii a montaze v PD (21.08.17)
Pekný večer, ako mám zaúčtovať v PD130 ks žalúzií v cene 1500€ a montáž v cene 80 €.
1 0
Evidencia na ÚPSVaR (04.08.17)
Dobrý deň, neviem sa dopátrať (predpokladám, že som to prehliadla), ale člen dozornej rady, člen v revízor v n.o.. alebo zakladajúci člen v o.z. a pod. V takýchto organizáciách (3. sektor) sa vyko...
1 0
Občianske združenie (04.08.17)
Ahojte! Vie mi niekto povedat, kde na internete nájdem zoznam občianskych združení? Dá sa v tom zozname hľadať, ako sa dá na stráne orsr - meno a priezvisko? Už pomaly rok, že "kamaráti" založi...
1 0
Cestovné náhrady v n.o. (25.07.17)
Sme skupina, ktorá vystupuje na kultúrnych podujatiach, na ktoré sa dopravujeme zväčša na vlastných autách. Môžem normálne podľa zákona č. 283/2002 o cestovných náhradách napr. na základe cesťáku prep...
3 0
Čo sa stane ak z občianskeho združenia vystúpia všetci členovia? (11.06.17)
Máme občianske združenie, o ktoré už nikto nemá záujem. Dohodli sme sa na zrušení ale nikto nechce prebrať zodpovednosť a na profesionálneho likvidátora nemáme peniaze. Väčšine ľuďom už členstvo zanik...
1 3
Teplo + Teplota (20.06.17)
Ako je to vlastne z platením za dodané teplo keď na radiátoroch sú merače teploty
10 0
Registracia partnerov verejného sektora (14.07.17)
Je povinné občianske združenie , ktoré dostava dotácie od MPSVAR povinné registrovať sa v registri partnerov verejného sektora ? Ďakujem za odpoveď.
3 0
kto plati sudne trovy za SVB (27.06.17)
vlastník vyhral na krajskom súde po odvolaní- lebo mu nebolo vykonané ročne vyúčtovanie .Pol roka sme boli SBD a druhý polrok SVB , mandatár to urobil len za druhý polrok so súhlasom predsedu SVB
1 2
Nákup bez dane (20.06.17)
Prajem príjemný deň, máme občianske združenie a chystáme sa vytvoriť si vlastnú webovú stránku. Teda bude nutné zaplatiť za doménu a hosting t ale znie moja otázka: Môžeme ako občianske združenie nakú...
1 0
Odvolanie riaditeľa a vymenovanie v inej škole (19.06.17)
0 odpovedí Otázka od Legina Neziskové organizácie
Môže v minulosti odvolaný riaditeľ MŠ (MŠ bez právnej subjektivity) vykonávať v budúcom období funkciu riaditeľa v inej MŠ s právnou subjektivitou? Ďakujem
1 0
Občianske združenie podmienky založenia (06.06.17)
Zdravím, chcela by som Vás požiadať o radu. Hľadala som už veľa, ale bohužiaľ som nenašla odpoveď na moju otázku.S kamarátmi si chceme založiť občianske združenie - tanečnú školu. Nevieme však, či je ...
1 2
Reklamné služby pre SPOLOK v ČR (10.06.17)
Dobrý deň, chcem si overiť, či faktúru za reklamné služby firma (platca DPH v SR) vystaví na neplatcu DPH v ČR - SPOLOK s prenosom daňovej povinnosti alebo so slovenskou DPH (Vysokoškolské katolicke h...
3 0
Zverejnenie výšky príspevkov za aktivity v OZ (rodinne centrum) (14.06.17)
Dobrý deň, potrebujem poradiť vo veci zverejňovania výšky príspevkov za aktivity v rámci rodinného centra, ktoré je vedené členmi OZ. Ako OZ fungujeme na báze dobrovoľníctva a za vstup do herní a za t...
7 79
Meranie a rozpočítavanie tepla, merače, koeficienty... (05.01.06)
Po vykonanej termostatizácii si budeme teraz odsúhlasovať koeficienty pre vyúčtovanie spotreby tepla. V Košiciach dosť veľa bytov používa koeficinty jednej firmy. Na ich základe nám náš správca navrhu...
1 0
dobrý správca v ba v roku 2017 (05.06.17)
Zdravím všetkých, prosím, poraďte, hľadáme dobrého správcu v Ba, urobili sme si užší výber, kam sa dostali AMC správa nehnuteľností, AG EXpert a I+V správa nehnuteľností. Poznáte ich niekto, máte s ni...
Sleduj témy Neziskové organizácie
na hlavnej stránke Porada.sk