Zavrieť

Porady

Neziskové organizácie

Neziskové organizácie

Nezisková organizácia je právnická osoba, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých užívateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.

Všeobecne prospešné služby sú najmä:

  • poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
  • poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
  • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
  • ochrana ľudských práv a základných slobôd,
  • vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
  • výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
  • tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
  • služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
  • zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.


Nezisková organizácia môže poskytovať služby len vtedy, ak spĺňa podmienky na ich poskytovanie upravené osobitnými predpismi.

Názov neziskovej organizácie musí obsahovať označenie "nezisková organizácia" alebo skratku "n.o." a musí sa odlišovať od názvu iných už registrovaných neziskových organizácií.

Neziskovú organizáciu môže založiť fyzická osoba, právnická osoba alebo štát.

Nezisková organizácia sa zakladá zakladacou listinou podpísanou všetkými zakladateľmi. Pravosť podpisov všetkých zakladateľov musí byť úradne osvedčená. Zakladaciu listinu môže uzavrieť aj splnomocnenec, ktorý má na to plnomocenstvo. Plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa sa pripojí k zakladacej listine.

Nezisková organizácia vzniká dňom, keď rozhodnutie registrového úradu o registrácii nadobudlo právoplatnosť.

Registrovým úradom je obvodný úrad v sídle kraja v Slovenskej republike, odbor všeobecnej vnútornej správy, príslušný podľa sídla neziskovej organizácie. Ústredný register neziskových organizácií vedie Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy, odbor vnútorných vecí, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29.

Písomný návrh na zápis neziskovej organizácie do registra musí podať zakladateľ alebo osoba na to ním písomne splnomocnená do 60 dní od založenia neziskovej organizácie. Pravosť podpisu navrhovateľa musí byť úradne osvedčená.

Registrový úrad dohliada, či nezisková organizácia plní účel a poskytuje všeobecne prospešné služby, na ktoré bola založená. Na tento účel vyhodnocuje obsah výročných správ a v prípade zistenia nedostatkov upozorňuje na ne orgány neziskovej organizácie, požaduje vykonávanie nápravy, ako aj splnenie povinností uložených zákonom Ak náprava sa nevykoná, môže registrový úrad podať návrh na zrušenie neziskovej organizácie.

Registrový úrad pri registrácii neziskových organizácií a výkone dohľadu riadi Ministerstvo vnútra SR.

Založenie, vznik, zrušenie, zánik, postavenie orgánov a hospodárenie neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby ( ďalej len "nezisková organizácia") upravuje Zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z.z.


Zdroj: www.minv.sk
••• viac••• menej
0 0
Ako riešiť škodu pri krádeži (23.10.07)
Poraďte mi prosím Vás ako postupovať pri riešení krádeže polícia uzavrela prípad tým, že páchateľ neznámy a v uznesení uviedol, že do budovy sa dostal cez nezaistené okno a z neuzamknutej skrine ukra...
0 0
členova výkonného výboru v obč.zruženiach (24.10.07)
Prosím o radu, potrebovala by som vedieť, minimálne koľko členov musí mať výkonný výbor vo svojom vedení? Máme momentálne podľa stanov 5 členov, ale potrebovala by som vedieť či môžeme zmeniť stanovy ...
0 0
Zdaňované a nezdaňované činnosti v neziskovej organizácii (19.10.07)
K účtovníctvu neziskovej organizácie som sa dostala len nedávno a sú tu isté špecifiká, ktoré by som potrebovala "lopatisticky" vysvetliť a možno to niekomu príde banalita, ale ja to zatiaľ ešte rieši...
0 0
vyúčtovanie dotácie (17.10.07)
Dobrý deň! prosím o radu. neziskové občianske združenie dostalo od obce dotáciu na realizáciu akcie, vrámci ktorej nakúpilo materiál na jej zabezpečenie (fixky, výkresy, kábel, mikrofón, občerstvenie ...
0 0
Poplatok pri založení výdavkového rozpočtového účtu (17.10.07)
Pekný deň! Prosím Vás, poraďte mi,sme nová RO - založili sme účet 232 VROÚ, pri čom sme museli vložiť nheď poplatok za založenie účtu. Mám problém ako to zaúčtovať? Je to príjem ktorý by tu nemal f...
0 0
Nariadeny predaj bytu - ako to funguje? (22.10.07)
Zaujala ma jedna cast z domoveho poriadku. chcel by som vediet ci je to vobec realizovatelne. Ide mi hlavne o to ze sa to da pouzit ako dobra hrozba. Totiz dnes si ludia myslia ze ked vlastnia byt nik...
0 0
Webova stranka (24.09.07)
Hladam sposob, alebo niekoho ako vytvorit webovu stranku na ktorej chcem zverejnit znecistenie Ruzinskej priehrady. Tato web stranka by mala by mala bezat s minimalnymi nakladmi. Jozef K
0 0
Zásady pre použitie rezerv v neziskových organizáciách (21.10.07)
0 odpovedí Otázka od dadka11 Neziskové organizácie
Ahojček..-) Poprosím , ak máte niekto skúsenosť s použitím rezervy v neziskovej organizácii...Ide konkrétne o zrušenie nepotrebnej rezervy. Pre podnikateľské subjekty je to od 1.1,07 jednoznačné , nie...
0 0
Poistenie vchodu (19.10.07)
Rozmýšľame o poistení vchodu - byty v osobnom vlastníctve. Na čo sa máme zamerať? Napadá mi poistenie proti úniku plynu a poruchy elentriny na spoločných rozvodoch. Vytopenie riekou, prípadne silnými...
0 0
zostatky na účtoch 2006 (16.10.07)
poraďte, pracujem v RO iba krátko,našla som chybu na konci roku 2006 v účtovaní zostatkov na účtoch 236 a 232. Po porade s inou účtovníčkou sa na konci roku 2006 neurobil zápis - úprava zostatku 2006...
0 0
Hlasovanie o zvýšení platieb do FÚO (19.10.07)
Sme spoločenstvo bytov v Bratislave a tento rok sa nám nepodarilo zvýšiť platby do FÚO, pretože sa schôdze vlastníkov vždy zúčastnilo málo vlastníkov. Zo 40 vlastníkov bytov prišlo raz 13 a raz 16. Z ...
0 0
občianske združenie-aky doklad vydavat? (18.10.07)
Dobry den, spolu s jednym obcianskym zdruzenim (nie je platcom DPH) budeme tento vikend organizovat sportove podujatie. Ake vsetky nalezitosti musi obsahovat prijmovy doklad, ktory budeme vydavat s...
0 0
služobná cesta (19.10.07)
Dobrý deň, vie nám niekto poradiť. Sme roz. org. Naši pracovníci dosť často cestuju do zahraničia hlavne v rámci EU. Pred nástupom na sl.c. im prikazujeme aby sa poistili. Oni to odmietajú s tým, že m...
0 0
družstevný byt -splatenie anuity (18.10.07)
Dobry den, manželia majú družstevný byt, avšak jeden z manželov ho odmieta odkúpiť do osobného vlastníctva. Aniuta sa spláca mesačne a podľa všetkého by mala byť splatená už o rok. Prechádza potom b...
0 0
Prevodový mostík (18.10.07)
Dobrý den. Prosím o radu : Má niekto z Vás skúsenosti s mimoriadnou učtovnou závierkou v súvislosti so zrušením 2 organizácií :rozpočtovej a príspevkovej, na čo nesmieme zabudnúť pri uzatvorení hlav...
Sleduj témy Neziskové organizácie
na hlavnej stránke Porada.sk