Zavrieť

Porady

Neziskové organizácie

Neziskové organizácie

Nezisková organizácia je právnická osoba, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých užívateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.

Všeobecne prospešné služby sú najmä:

  • poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
  • poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
  • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
  • ochrana ľudských práv a základných slobôd,
  • vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
  • výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
  • tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
  • služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
  • zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.


Nezisková organizácia môže poskytovať služby len vtedy, ak spĺňa podmienky na ich poskytovanie upravené osobitnými predpismi.

Názov neziskovej organizácie musí obsahovať označenie "nezisková organizácia" alebo skratku "n.o." a musí sa odlišovať od názvu iných už registrovaných neziskových organizácií.

Neziskovú organizáciu môže založiť fyzická osoba, právnická osoba alebo štát.

Nezisková organizácia sa zakladá zakladacou listinou podpísanou všetkými zakladateľmi. Pravosť podpisov všetkých zakladateľov musí byť úradne osvedčená. Zakladaciu listinu môže uzavrieť aj splnomocnenec, ktorý má na to plnomocenstvo. Plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa sa pripojí k zakladacej listine.

Nezisková organizácia vzniká dňom, keď rozhodnutie registrového úradu o registrácii nadobudlo právoplatnosť.

Registrovým úradom je obvodný úrad v sídle kraja v Slovenskej republike, odbor všeobecnej vnútornej správy, príslušný podľa sídla neziskovej organizácie. Ústredný register neziskových organizácií vedie Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy, odbor vnútorných vecí, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29.

Písomný návrh na zápis neziskovej organizácie do registra musí podať zakladateľ alebo osoba na to ním písomne splnomocnená do 60 dní od založenia neziskovej organizácie. Pravosť podpisu navrhovateľa musí byť úradne osvedčená.

Registrový úrad dohliada, či nezisková organizácia plní účel a poskytuje všeobecne prospešné služby, na ktoré bola založená. Na tento účel vyhodnocuje obsah výročných správ a v prípade zistenia nedostatkov upozorňuje na ne orgány neziskovej organizácie, požaduje vykonávanie nápravy, ako aj splnenie povinností uložených zákonom Ak náprava sa nevykoná, môže registrový úrad podať návrh na zrušenie neziskovej organizácie.

Registrový úrad pri registrácii neziskových organizácií a výkone dohľadu riadi Ministerstvo vnútra SR.

Založenie, vznik, zrušenie, zánik, postavenie orgánov a hospodárenie neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby ( ďalej len "nezisková organizácia") upravuje Zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z.z.


Zdroj: www.minv.sk
••• viac••• menej
1 0
Daňové priznanie cirkevnej organizácie (25.12.21)
Dobrý deň, je cirkevná organizácia, ktorá má príjem z prenájmu alebo z predaja, povinnosť podať daňové priznanie elektronicky? Za rok 2020 nebola táto povinnosť. Ako je to s DP za rok 2021, bola v zák...
1 0
Učtovanie na 431 (07.12.21)
0 odpovedí Otázka od ZlaticaB Neziskové organizácie
Ja má s tým večný problém. Prosím o radu mám zisk na 431 z roku 2020 viem, že na konci roka má byť 0 stav ale ja viem, že ten zisk mám zo školného a teraz z tých financíí čerpám ako to mám zaučtovať a...
1 0
Novo vzniknuté OZ potrebuje dotáciu od štátu. (28.11.21)
0 odpovedí Otázka od SKMZ Neziskové organizácie Dotácie
Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, môžu občianske združenia získavať v tejto Covidovej situácií dotácie? Prípadne môžu získať nejakú pomoc od štátu aj pre svojich zamestnancov? Vopred ďakuj...
0 0
Spoločenstvo vlastníkov bytov- minimálny počet členov (13.10.09)
Dobrý deň, mal by som jednu otázku ohľadne bytového spoločenstva. My bývame v štvorbytovke, ktorú sme nedávno získali do osobného vlastníctva. Bytovka je prerobená tak, že dva byty na prízemii, boli z...
1 0
Ako postupovať, ak chcem vyňať záhradu zo záhradkárskej osady? (05.09.21)
0 odpovedí Otázka od JankaV Neziskové organizácie
Zdravím, som majiteľom záhrady v záhradkárskej osade, je to hneď prvá záhrada. Mám samostatný vchod, samostatnú prístupovú cestu. Vôbec nepoužívam spoločné priestory. Chcel by som vyňať celú záhradu ...
1 0
Ako financovať prípravu výstavných panelov pre výstavu k výročiu založenia turistického oddielu - občianskeho združenia? (02.09.21)
sme občianske združenie - turisti, pripravujeme výstavu k výročiu založenia nášho oddielu, mimo iného nám jeden náš člen pripravuje výstavné panely. Tento je dôchodca, nemá ani živnosť... môžeme mu ne...
1 0
občerstvenie za dobrovoľný príspevok v OZ (27.08.21)
Ahojte, aké náležitosti musí splniť naše OZ, ak chceme účastníkom našich eventov poskytovať občerstvenie za dobrovoľný príspevok? Je to zdaniteľný príjem, predpokladám. Potrebujeme povolenie od hygien...
1 0
vlastné zdroje v neziskovej organizácii (28.06.21)
Ahojte, ako by ste riešili príklad, kedy nezisková organizácia dosiahla stratu a nemá žiadne základné imanie. Mne vychádza, že má záporné vlastné zdroje, čo sa mi však nepáči.. Môže mať nezisková orga...
1 0
Poznámky ku účtovnej závierke pre neziskové organizácie (14.04.21)
prosím, môže mi niekto pripojiť link na poznámky ku ÚZ pre NO - editovateľné tlačivo? Prešla som xy linkov, ale ani jeden nebol editovateľný
1 0
Prevod majetku z jedneho oztka na druhe (10.06.21)
0 odpovedí Otázka od Adlani Neziskové organizácie Dane
Dobry den, som predseda oztka, ktore malo jednu z cinnosti vedenie detskeho klubu. Teraz si detsky klub bude zakladat pre svoju cinnost svoje samostatne oztko. Na ucte su ale financie - clenske prispe...
1 0
Občianske združenie a automobil v majetku združenia (18.05.21)
Môže OZ, ktorého hlavná činnosť bude spočívať v preprave a sprevádzaní chorých k lekárovi, do nemocnice, do kúpeľov, atď. si kúpiť na leasing auto, ktoré bude v jeho majetku? Alebo je lepšie nemať aut...
1 0
Účtovanie projektu PODPORA UDRŽANIA ZAMESTNANOSTI V ZÁKLADNÝCH UMELECKÝCH ŠKOLÁCH“ (16.04.21)
0 odpovedí Otázka od zuska1 Neziskové organizácie
Dobrý deň, je tu nejaké ZUŠka, ktorá už dostala na svoj príjmový rozpočtový účet finančné prostriedky z projektu PODPORA UDRŽANIA ZAMESTNANOSTI V ZÁKLADNÝCH UMELECKÝCH ŠKOLÁCH“? Ak áno, aké príjmové r...
1 1
Pustila som si neznamu osobu do učtu, ktorý mi vybielila (06.04.21)
ahoj mám problem ktorý neviem vyriešit pustila som si neznamu osobu do učtu ktorý mi vybielila bola som hlupa že mi prevedie peniaze z obchodneho učtu kde som obchodovala tak som mu poskytla možnost ...
1 0
Občan za dverami? (14.03.21)
0 odpovedí Otázka od sito Neziskové organizácie
Treba si pozrieť reláciu zo dňa 14.03.2021. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiJ6fLc7q_vAhWQCOwKHSUDC5gQFjAAegQIAhAD&url=https%3A%2F%2Fwww.rtvs....
Sleduj témy Neziskové organizácie
na hlavnej stránke Porada.sk