Zavrieť

Porady

Neziskové organizácie

Neziskové organizácie

Nezisková organizácia je právnická osoba, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých užívateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.

Všeobecne prospešné služby sú najmä:

  • poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
  • poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
  • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
  • ochrana ľudských práv a základných slobôd,
  • vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
  • výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
  • tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
  • služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
  • zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.


Nezisková organizácia môže poskytovať služby len vtedy, ak spĺňa podmienky na ich poskytovanie upravené osobitnými predpismi.

Názov neziskovej organizácie musí obsahovať označenie "nezisková organizácia" alebo skratku "n.o." a musí sa odlišovať od názvu iných už registrovaných neziskových organizácií.

Neziskovú organizáciu môže založiť fyzická osoba, právnická osoba alebo štát.

Nezisková organizácia sa zakladá zakladacou listinou podpísanou všetkými zakladateľmi. Pravosť podpisov všetkých zakladateľov musí byť úradne osvedčená. Zakladaciu listinu môže uzavrieť aj splnomocnenec, ktorý má na to plnomocenstvo. Plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa sa pripojí k zakladacej listine.

Nezisková organizácia vzniká dňom, keď rozhodnutie registrového úradu o registrácii nadobudlo právoplatnosť.

Registrovým úradom je obvodný úrad v sídle kraja v Slovenskej republike, odbor všeobecnej vnútornej správy, príslušný podľa sídla neziskovej organizácie. Ústredný register neziskových organizácií vedie Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy, odbor vnútorných vecí, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29.

Písomný návrh na zápis neziskovej organizácie do registra musí podať zakladateľ alebo osoba na to ním písomne splnomocnená do 60 dní od založenia neziskovej organizácie. Pravosť podpisu navrhovateľa musí byť úradne osvedčená.

Registrový úrad dohliada, či nezisková organizácia plní účel a poskytuje všeobecne prospešné služby, na ktoré bola založená. Na tento účel vyhodnocuje obsah výročných správ a v prípade zistenia nedostatkov upozorňuje na ne orgány neziskovej organizácie, požaduje vykonávanie nápravy, ako aj splnenie povinností uložených zákonom Ak náprava sa nevykoná, môže registrový úrad podať návrh na zrušenie neziskovej organizácie.

Registrový úrad pri registrácii neziskových organizácií a výkone dohľadu riadi Ministerstvo vnútra SR.

Založenie, vznik, zrušenie, zánik, postavenie orgánov a hospodárenie neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby ( ďalej len "nezisková organizácia") upravuje Zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z.z.


Zdroj: www.minv.sk
••• viac••• menej
0 0
Výkaz ziskov a stát príspevkovka (04.04.06)
Poradí mi prosím Vás niekto, kde by som mohla stiahnuť výkazy výsledovku a súvahu pre príspevkové organizácie´, v celom meste ich nemajú.
0 0
predaj nebytových a spoločných priestorov (04.04.06)
:confused: predaj nebytových a spoločných priestorov bytového spoločenstva. kontaktoval ma záujemca o kúpu nevyužitej časti kotolne - "priestor skladu paliva" . kotolňa je niekoľko rokov nevyužitá a n...
0 0
VYUCTOVANIE-MERAČE (03.04.06)
Vie mi niekto poradit, ako by som si vypocitala, aku sumu budem platit, ked mame pomerove merace a stav bol: 172-izba, 182-izba, 212-kuchyna. Bude nam to robit firma, ktora to montovala, ale zaujimalo...
0 0
Nadacia (02.04.06)
Kto mi poradi ako sa zaklada nadacia, ako postupovat, kde zacat. Dakujem. dakujem za prispevky, viem,ze zakladne info su na www.civil.gov.sk. Skor hladam niekoho, kto prakticky pracuje v nadacii a ved...
0 0
Obcianske zdruzenie a brigadnicka praca (02.04.06)
dobry den, potreboval by som velmi surne poradit. Jedna sa o obcianske zdruzenie, ktore vzniklo minuly rok. Chceli by sme tento rok zamestnat par studentov na dohodu o brigadnickej praci. Zatial sme e...
0 0
kotolne na streche (30.03.06)
Vie niekto niečo bližšie o kotolniach budovaných v panelákoch na streche? Na internete som nič nenašla a uvažujeme v SVB o oprave a zateplení strechy a neskôr vybudovaní kotolne. Lenže pri kotolni na...
0 0
Združenie a podanie daň.priznania (29.03.06)
Združenie-klub vzniklo v novembri 2005. Uskutočnil sa len vklad členov a jediný ich naklad bol nakup kolku a poštovné. Podať treba priznanie pre PO, výkaz o majetku a záväzkoch, výkaz o príjmoch a výd...
0 0
Nadácia (30.03.06)
0 odpovedí Otázka od janulinka Neziskové organizácie
Prosím o radu, nadácia bola registrovaná 8.3. na Ministerstve vnútra. Je možnosť poskytnúť príspevok uvedenej nadácii a za akých podmienok? Ďakujem
0 0
MsKC (29.03.06)
0 odpovedí Otázka od Evelyn36 Neziskové organizácie
Prosím poraďte mi kde nájdem inf.o rozpočtových org.,konkrétne MsKC,na akom princípe fungujú,ktoré príjmy a výdavky sa zdaňujú,ktoré nie, ako je to s DPH... Neviem o tom nič a potrebujem to na výberov...
0 0
Danove a nedanove prijmy a vydaje (27.03.06)
Prosim o pomoc pri vyplneni DP pre Obcianske zdruzenie. Nase prijmy su troje: 1- dotacie od statu - nie su predmetom DP 2- cinnost, clenske prispevky,startovne- nedanove prijmy 3- prenajom reklamnej...
0 0
Príjem spoločenstva vlastníkov bytov (07.03.06)
Prosím všetkých skúsených v účtovaní SVB - poprosilo ma takéto spoločenstvo, aby som im urobila DP za rok 2005 a zaúčtovala všetky pohyby. Skôr ako to zoberiem, by som chcela vedieť, či: 1. účtovníctv...
0 0
Softvér pre neziskové organizácie (02.01.06)
Vedel by mi prosím niekto poradiť účtovný sofvér JÚ a PÚ pre neziskové organizácie? Mal by byť technicky podobný a prehľadný ako je napr. Kros, alebo MRP samozrejme so špecifikáciami pre nezisk. org.,...
0 0
Daňové priznanie TJ (27.03.06)
Telovýchovná jednota žije s darov členov a organizáciíí,cca má príjmy do 300.000,-sk/t.j.dary/. Má podať daňové priznanie alebo nemusí. Prosím ozvite sa!!!!! Mám stres dať či nedať DP!:confused:
0 0
Zmluva o výkone správy (27.03.06)
Dobry den poradaci. Mam otazocku, rodicia maju v dome spravcu nie su spolocenstvo. Su to tri brany dokopy a platby chodia na jeden ucet v banke. otazka 1.: mozu mat tri brany vedeny jeden ucet v banke...
0 0
reklamácia FO (27.03.06)
Dobrý deň, prosím o radu FO nepodnikateľ chce reklamovať strešnu krytinu, ktorá je ešte v záruke. Firma, ktorá krytinu dodala sa už pol roka vyhýba reklamácii po viacnásobnej urgencii reklamácie, FO c...
Sleduj témy Neziskové organizácie
na hlavnej stránke Porada.sk