Zavrieť

Porady

Neziskové organizácie

Neziskové organizácie

Nezisková organizácia je právnická osoba, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých užívateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.

Všeobecne prospešné služby sú najmä:

  • poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
  • poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
  • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
  • ochrana ľudských práv a základných slobôd,
  • vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
  • výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
  • tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
  • služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
  • zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.


Nezisková organizácia môže poskytovať služby len vtedy, ak spĺňa podmienky na ich poskytovanie upravené osobitnými predpismi.

Názov neziskovej organizácie musí obsahovať označenie "nezisková organizácia" alebo skratku "n.o." a musí sa odlišovať od názvu iných už registrovaných neziskových organizácií.

Neziskovú organizáciu môže založiť fyzická osoba, právnická osoba alebo štát.

Nezisková organizácia sa zakladá zakladacou listinou podpísanou všetkými zakladateľmi. Pravosť podpisov všetkých zakladateľov musí byť úradne osvedčená. Zakladaciu listinu môže uzavrieť aj splnomocnenec, ktorý má na to plnomocenstvo. Plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa sa pripojí k zakladacej listine.

Nezisková organizácia vzniká dňom, keď rozhodnutie registrového úradu o registrácii nadobudlo právoplatnosť.

Registrovým úradom je obvodný úrad v sídle kraja v Slovenskej republike, odbor všeobecnej vnútornej správy, príslušný podľa sídla neziskovej organizácie. Ústredný register neziskových organizácií vedie Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy, odbor vnútorných vecí, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29.

Písomný návrh na zápis neziskovej organizácie do registra musí podať zakladateľ alebo osoba na to ním písomne splnomocnená do 60 dní od založenia neziskovej organizácie. Pravosť podpisu navrhovateľa musí byť úradne osvedčená.

Registrový úrad dohliada, či nezisková organizácia plní účel a poskytuje všeobecne prospešné služby, na ktoré bola založená. Na tento účel vyhodnocuje obsah výročných správ a v prípade zistenia nedostatkov upozorňuje na ne orgány neziskovej organizácie, požaduje vykonávanie nápravy, ako aj splnenie povinností uložených zákonom Ak náprava sa nevykoná, môže registrový úrad podať návrh na zrušenie neziskovej organizácie.

Registrový úrad pri registrácii neziskových organizácií a výkone dohľadu riadi Ministerstvo vnútra SR.

Založenie, vznik, zrušenie, zánik, postavenie orgánov a hospodárenie neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby ( ďalej len "nezisková organizácia") upravuje Zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z.z.


Zdroj: www.minv.sk
••• viac••• menej
0 0
režia (28.02.06)
Ako môžme zaúčtovať nákup rôzneho občerstvenia, pohostenia pre hostí, kvety, všetko ide do réžie? ďakujem za odpoveď
0 0
odpis pohladavky (24.08.05)
ak mam nevymozitelnu pohladavku, mozem ju odpisat do 100% vysky? D.
0 0
Občianske združenie - výročná správa (27.02.06)
Ahoj, poraďáci. Neviete mi niekto povedať, či existujú nejaké predpisy pre tvorbu výročných správ pre neziskovky? Konkrétne Občianske združenia? Uchádzame sa o grant a chcú po nás výročnú správu! :con...
0 0
Občianske združenie (26.02.06)
Môže mi niekto poradiť kde nájdem podrobné informácie ohľadom založenia, činnosti, vedenia účtovníctva občianskeho združenia? Jednoducho všetko okolo toho.:confused: MM
0 0
Pokladňa - účtovanie (23.02.06)
Ahojte vedel by mi niekto poradiť, ako zaúčtovať v pokladni halierové vyrovnanie - ja stále evidujem v pokadni zostatok s .....,70 Sk. Účtujem v podvojnom účt. pre nezistkové organizácie (jedná sa o ...
0 0
urbársky spolok (21.02.06)
0 odpovedí Otázka od jana2 Neziskové organizácie
Dobrý deň, vie mi niekto poradiť? Sme urbársky spolok - pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou, čiže sme účtovná jednotka, ktorá nie je založená za účelom podnikania. V roku 2005 some dosiahl...
0 0
Slovensko (21.02.06)
Ahojte, Dnes som sa stretol s neuveritelnou kvaz ochotou organizacii ako hasici, kanalizacie, mestsky urad Senec.. Vcera v noci velmi intenzivne prsalo a oteplilo sa v dosledku coho sa zacal intenz...
0 0
obcianske zdruzenie (21.02.06)
V minulom roku sme zalozili obcianske zdruzenie zamerane na pracu s detmi - neziskovku, nie je zamerane na dosahovanie zisku, ani taketo cinnosti nebude vykonavat.Na ministerstve sme boli zaregistrova...
0 0
Občianske združenie a zamestnávanie (14.02.06)
V občianskom združení robíme všetko vo svojom súkromnom voľne. Na skvalitnenie práce potrebujeme niekoho na "plný úväzok". Ten nešťastník musí aj z niečoho žiť. Môže občianske združenie zamestnávať ľu...
0 0
SPOLOCENSTVO-FAKTURACIA (16.01.06)
Mame dost dolezity problem, sme spolocenstvo a byva u nas jeden podnajomnik ktory je advokat. Pisal sa dodatok k zmluve o spoocenstve a on sa ponukol ze ho spravi, ale nebolo nam povedane ze si to vyf...
0 0
Bežné a kapitálové výdavky (16.02.06)
Keď nakupuje rozpoctova organizacia napr. PC za 28 000 Sk z bežných výdavkov, môže ho odpisovať, alebo je to možné len pri nákupe z kapitálových výdavkov?
0 0
základná,materská škola a školská jedáleň (15.01.06)
dobrý deň chcem sa spýtať či by mi nevedel niekto poradiť kde a ako nájdem niečo bližšie o účtovani na školách. prípadne kto mi vie poradiť o účtovaní. je to taký systém účtovania ako vo firmách s pod...
0 0
Dotácia od obecného úradu (13.02.06)
Prosím o radu, občianske združenie-futbalový klub (právnická osoba) dostal od ob.úradu v prebehu roku 2005 dotáciu 320000,- Sk, ktorej čerpanie nie je určené, združenie vedie jednoduché účto. tieto pe...
0 0
Oceňovací rozdiel pri podielových fondoch (12.02.06)
Dobrý večer, potrebujem poradiť sme SVB a mame podielové fondy, ktorých zvýšenie hodnoty účtujem 063/905. Potrebujem poradit ohľadne útu 905. Je potrebné ho v účtovnej závierke nejako vysporiadať? Dak...
0 0
ROZDIEL v AKTÍVACH a PASÍVACH (02.02.06)
Prosím o pomoc kohokoľvek, kto mi môže poradiť, kde mám hľadať chybu keď mám rozdiel v aktívach a pasívach v závierkovej súvahe!!!! Ja som už hádam prešla všetko a už som zúfalá! Prosíííím, akýkoľvek ...
Sleduj témy Neziskové organizácie
na hlavnej stránke Porada.sk