Zavrieť

Porady

Neziskové organizácie

Neziskové organizácie

Nezisková organizácia je právnická osoba, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých užívateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.

Všeobecne prospešné služby sú najmä:

  • poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
  • poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
  • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
  • ochrana ľudských práv a základných slobôd,
  • vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
  • výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
  • tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
  • služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
  • zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.


Nezisková organizácia môže poskytovať služby len vtedy, ak spĺňa podmienky na ich poskytovanie upravené osobitnými predpismi.

Názov neziskovej organizácie musí obsahovať označenie "nezisková organizácia" alebo skratku "n.o." a musí sa odlišovať od názvu iných už registrovaných neziskových organizácií.

Neziskovú organizáciu môže založiť fyzická osoba, právnická osoba alebo štát.

Nezisková organizácia sa zakladá zakladacou listinou podpísanou všetkými zakladateľmi. Pravosť podpisov všetkých zakladateľov musí byť úradne osvedčená. Zakladaciu listinu môže uzavrieť aj splnomocnenec, ktorý má na to plnomocenstvo. Plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa sa pripojí k zakladacej listine.

Nezisková organizácia vzniká dňom, keď rozhodnutie registrového úradu o registrácii nadobudlo právoplatnosť.

Registrovým úradom je obvodný úrad v sídle kraja v Slovenskej republike, odbor všeobecnej vnútornej správy, príslušný podľa sídla neziskovej organizácie. Ústredný register neziskových organizácií vedie Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy, odbor vnútorných vecí, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29.

Písomný návrh na zápis neziskovej organizácie do registra musí podať zakladateľ alebo osoba na to ním písomne splnomocnená do 60 dní od založenia neziskovej organizácie. Pravosť podpisu navrhovateľa musí byť úradne osvedčená.

Registrový úrad dohliada, či nezisková organizácia plní účel a poskytuje všeobecne prospešné služby, na ktoré bola založená. Na tento účel vyhodnocuje obsah výročných správ a v prípade zistenia nedostatkov upozorňuje na ne orgány neziskovej organizácie, požaduje vykonávanie nápravy, ako aj splnenie povinností uložených zákonom Ak náprava sa nevykoná, môže registrový úrad podať návrh na zrušenie neziskovej organizácie.

Registrový úrad pri registrácii neziskových organizácií a výkone dohľadu riadi Ministerstvo vnútra SR.

Založenie, vznik, zrušenie, zánik, postavenie orgánov a hospodárenie neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby ( ďalej len "nezisková organizácia") upravuje Zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z.z.


Zdroj: www.minv.sk
••• viac••• menej
0 0
Futbal. klub odmeny (tréner, hráči, rozhodcovia) (09.04.05)
Dobrý deň, chcela by som sa poradiť akou formou dostať do nákladov odmeny trénerom, rozhodcom a hráčom. Samozrejme tak, aby to čo najmenej bolelo, t.z. najmenej administratívne náročné riešenie. Je to...
0 0
DP ZDRUZENIE (30.03.05)
:) Prosím Vás kto mi pošle daňové priznanie na združenie v ktorej sa účtuje v jednoduchom učtovníctve ale vypisuje sa DP PO. Prosím Vás poradte mi robím to prvýkrát. Díki .:)
0 0
podanie DP (30.03.05)
mam tu obcianske zdruzenie, ktore za rok nemalo ziadny prijem. akurat par korun v urokoch na ucte. vydavky tiez len za vedenie uctu. nic viac. musia podat DP?
0 0
pozemkové spoločenstvo (30.03.05)
0 odpovedí Otázka od janka Neziskové organizácie
Dobrý deň, obraciam sa na Vás s prosbou ohľadne pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou a bez právnej subjektivity, má niekto skúsenosti, ak áno ozvite sa... dakujem, potrebujem vedieť aké p...
0 0
Výkazy k DP (14.01.05)
Prosím, aké výkazy prikladám k daňovému priznaniu PO, ktorej zákon povoľuje viesť jednoduché účtovníctvo (združenie záhradkárov). Ď
0 0
NEZISKOVA SFERA ROZPOCTOVA ORG. (03.03.05)
DOBRY VECER SOM PRVY RAZ NA PORADE PROSIM O INFORMACIU IDE O ZAUJMOVE ZDRUZENIE,ROZPOCTOVU NEZISKOVU ORGANIZACIU,KTORA NIE JE ZALOZENA ZA UCELOM PODNIKANIA.V TEJTO SFERE SU OD DANE OSLOBODENE CLENSKE...
0 0
Príspevková org. a DP (11.03.05)
Podáva daňové priznanie prispevková org. ak nemá príjem z podnikania? Ak áno tak aké?
0 0
Občianske združenie - dary (02.03.05)
Naše občianske združenie kúpilo v roku 2004 počítače (hodnota bola do 30.000, takže žiadne odpisy) a darovalo ich na účely uvedené v stanovách. Účtujeme v jednoduchom účtovníctve a urobila som to tak,...
0 0
školská jedáleň (25.02.05)
0 odpovedí Otázka od Lenuška Neziskové organizácie
UPOZORNENIE PRED ZADANÍM TÉMY: č.1 Skúšali ste odpoveď najprv vyhľadať pomocou vyhľadávania? č.2 Zadávate Vašu otázku (novú tému) v správnej Porade? Napríklad: Ak sa týka téma dani z príjmu, zadávate ...
0 0
neziskové športové združenie (31.10.04)
Môže mi niekto v krátkosti napísať, čím sa líši účtovanie v neziskovej organizácii od bežného účtovníctva vo firmách? Chceme založiť neziskové športové združenie.
Sleduj témy Neziskové organizácie
na hlavnej stránke Porada.sk