Zavrieť

Porady

Neziskové organizácie

Neziskové organizácie

Nezisková organizácia je právnická osoba, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých užívateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.

Všeobecne prospešné služby sú najmä:

  • poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
  • poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
  • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
  • ochrana ľudských práv a základných slobôd,
  • vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
  • výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
  • tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
  • služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
  • zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.


Nezisková organizácia môže poskytovať služby len vtedy, ak spĺňa podmienky na ich poskytovanie upravené osobitnými predpismi.

Názov neziskovej organizácie musí obsahovať označenie "nezisková organizácia" alebo skratku "n.o." a musí sa odlišovať od názvu iných už registrovaných neziskových organizácií.

Neziskovú organizáciu môže založiť fyzická osoba, právnická osoba alebo štát.

Nezisková organizácia sa zakladá zakladacou listinou podpísanou všetkými zakladateľmi. Pravosť podpisov všetkých zakladateľov musí byť úradne osvedčená. Zakladaciu listinu môže uzavrieť aj splnomocnenec, ktorý má na to plnomocenstvo. Plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa sa pripojí k zakladacej listine.

Nezisková organizácia vzniká dňom, keď rozhodnutie registrového úradu o registrácii nadobudlo právoplatnosť.

Registrovým úradom je obvodný úrad v sídle kraja v Slovenskej republike, odbor všeobecnej vnútornej správy, príslušný podľa sídla neziskovej organizácie. Ústredný register neziskových organizácií vedie Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy, odbor vnútorných vecí, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29.

Písomný návrh na zápis neziskovej organizácie do registra musí podať zakladateľ alebo osoba na to ním písomne splnomocnená do 60 dní od založenia neziskovej organizácie. Pravosť podpisu navrhovateľa musí byť úradne osvedčená.

Registrový úrad dohliada, či nezisková organizácia plní účel a poskytuje všeobecne prospešné služby, na ktoré bola založená. Na tento účel vyhodnocuje obsah výročných správ a v prípade zistenia nedostatkov upozorňuje na ne orgány neziskovej organizácie, požaduje vykonávanie nápravy, ako aj splnenie povinností uložených zákonom Ak náprava sa nevykoná, môže registrový úrad podať návrh na zrušenie neziskovej organizácie.

Registrový úrad pri registrácii neziskových organizácií a výkone dohľadu riadi Ministerstvo vnútra SR.

Založenie, vznik, zrušenie, zánik, postavenie orgánov a hospodárenie neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby ( ďalej len "nezisková organizácia") upravuje Zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z.z.


Zdroj: www.minv.sk
••• viac••• menej
1 0
Poukázanie 1,5% sebe samému (24.03.14)
Môže obč.združenie, ak odvádza daň z podnikateľskej činnosti, poukázať v daňovom priznaní 1,5% vlastnému združeniu? Neviem sa k tomu dopátrať v zákone, lebo niekde som čítala, že sú treba dva subje...
1 0
Musí nezisková organizácia podávať daňové priznanie? (18.01.14)
Musí dobrovoľný hasičský zbor, ktorý je nezisková organizácia podávať daňové priznanie? Keď mali na príklad: príjem 100 eur za rok a výdaj 40 eur za rok? Ďakujem
1 0
Projekt - vratka z minulých rokov (20.03.14)
0 odpovedí Otázka od Ivča Neziskové organizácie
Dobrý deň, v roku 2011 sme ukončili projekt Moderná škola. Keďže posledná zúčtovacia platba sa hradila z našich prostriedkov (v našom prípade z prenesených kompetencií), teraz nám boli na projektový ...
1 0
strata v neziskovej organizacii (18.03.14)
0 odpovedí Otázka od Zuzula07 Neziskové organizácie
dobry den,sme neziskova organizacia.kazdy rok sme mali HV 0,ale v roku 2012 sme mali stratu 6000e.da sa ta strata nejako vyrovnat v roku 2013?
1 0
Účtovné výkazy pre neziskové organizácie - podvojné účtovníctvo (17.03.14)
neviete mi niekto poradiť kde nájdem tieto tlačivá vyplniteľné v počítači? na stránke DÚ je len prvá strana. ďakujem.
1 0
Kde môžem nájsť aktuálne výkazy pre neziskové organizácie /SVB/ NO Uč? (15.03.14)
Spoločenstvo vlastníkov bytov vedie jednoduché účtovníctvo. K daňovému priznaniu prikladá výkazy No Uč - pre neziskové organizácie. Stiahla som si výkazy zo stránky finančného riaditeľstva, pri ich vy...
1 0
položky účtovnej závierky pre cirkev (17.03.14)
0 odpovedí Téma od Viera1000 Neziskové organizácie
zbierky na odoslanie do riadku 03
1 0
vysporiadanie straty (17.03.14)
dobry den,mohli by ste mi prosim poradit. v roku 2012 mala firma stratu 6000e a v roku 2013 sme v zisku...poradite mi prosim ako to mam zauctovat..pociatocny stav v roku 2013 mam 701/431 - 6000e.mam ...
1 0
Môžem zrušiť O.Z. ak D.Ú. chce doplatok na dani z príjmu (14.03.14)
0 odpovedí Otázka od Topchi Neziskové organizácie
Po daňovej kontrole v roku 2008, d.ú vydal v roku 2009 príkaz na doplatok z dani z príjmu za rok 2006, napriek tomu že dodané vzdelávacie služby boli dodávateľmi zdanené v uvedenom roku / boli živnost...
1 0
DP nezisková organizácia (12.03.14)
Prosím o pomoc s vyplnením DP pre neziskovú organizáciu. Mala malé príjmy nepodliehajúce dani a nejaké výdavky súvisiace s týmito príjmami. Výsledok je cca 300,00 € Platí nezisková organizácia daň? Eš...
1 0
môžem vyradiť auto z evidencie ak bolo predané ešte v r.2004,ale zabudli ho vyradiť (13.03.14)
V roku 2013 som prevzala účtovníctvo nezisk.org.a pri uzávierke som zistila že v majetku majú zaradené autá,ktoré predali ešte v r.2004 a 2010.Môžem ich len jednoducho odpísať,alebo aký je postup.A eš...
1 2
ak som na bytovy podnik bola nahlasit zmenu poctu osôb z 1 na 2. Je potrebne toto nahlasit aj na miestny úrad ako trvaly resp. prechodny pobyt tej 2. osoby? (13.03.14)
Dakujem, ide o mojho manzela, kt. si po sobasi nechce menit trvaly pobyt, tak som nahlasila na bytovy zmenu poctu osob z 1 na 2. Takze uvazujem, ci si musi sucasne menit aj prechodny pobyt na mies...
1 0
financovanie originálnych kompetencií (12.03.14)
Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu, v ktorom zákone a kde presne nájdem tú časť, kde sa hovorí o financovaní originálnych kompetencií a kde sa hovorí, že suma na originálne kompetencie sa vy...
1 0
Je členský príspevok športovcov nedaňový výnos, odpočítateľná položka? (11.03.14)
Prosím o potvrdenie, či správne píšem, že členský príspevok športovca, ktorý platí do neziskovej organizácie je nedaňový výnos, odpočítateľna položka. Môžem tento príspevok účtovat na účet 647/999 - a...
1 0
Účtovná závierka NO za rok 2013 (08.03.14)
Prikladám link.na vyplnenie výkazov pre: Účtovná závierka pre neziskové účtovné jednotky jednoduché účtovníctvo * http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=9344
Sleduj témy Neziskové organizácie
na hlavnej stránke Porada.sk