Zavrieť

Porady

Plná moc

Plná moc Synonymá: splnomocnenieplnomocenstvo

Plná moc, splnomocnenie je bežne používaný prevažne písomný súhlas, v ktorej splnomocniteľ dáva súhlas splnomocnencovi na vykonanie uvedenej záležitosti či rozhodnutia v jeho mene. Plná moc je teda určitým spôsobom zastúpenie osoby, ktorá splnomocnenie dáva.

Splnomocnenie sa môže vzťahovať na konkrétnu záležitosť, kedy splnomocniteľ dáva splnomocnencovi právo zastupovania v len v danej záležitosti. V prípade, že je splnomocnenec poverený na zastupovanie splnomocniteľa vo viacerých prípadoch, hovoríme o generálnej plnej moci. Táto sa využíva napr. v prípadoch, keď osoba, ktorá splnomocnenie dáva odcestuje na dlhší čas preč a potrebuje, aby ju niekto zastupoval pri úradných záležitostiach, pri preberaní pošty a pod.

Splnomocnenie nemusí byť úradne overené, ale niektoré úrady a inštitúcie vyžadujú takéto overenie. Pri dôležitých právnych úkonoch sa ale takéto overenie odporúča.

Splnomocnenie musí obsahovať údaje o oboch stranách (splnomocniteľovi aj splnomocnencovi), tak aby sa obe strany podľa týchto údajov dali jednoznačne identifikovať, predmet splnomocnenia a jeho rozsah.

V prípade, že sa jedná o dve fyzické osoby, je potrebné uviesť:
  • Meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, rodné číslo, resp. dátum narodenia osoby, ktorá splnomocnenie udeľuje
  • Meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, rodné číslo, resp. dátum narodenia osoby, ktorá splnomocnenie dostáva
  • Predmet splnomocnenia – t.j. na aké úkony sa splnomocnenie vzťahuje
  • Podpis splnomocniteľa, dátum a miesto vystavuje splnomocnenie
  • Podpis splnomocnenca, dátum (nie je nutné)
  • V prípade overenia aj pečiatka a údaje z matriky alebo od notára


Plná moc je upravená v Občianskom zákonníku, v §31 – 33.


VZOR splnomocnenia:

Plná moc

Ja dolupodpísaný

Michal Mrkvička, trvale bytom ......, nar.........., r.č............. (splnomocniteľ)

dávam týmto plnú moc, aby ma p.

Peter Novotný, trvale bytom ……… , nar.........., r.č. ……… (splnomocnenec)

plne zastupoval pri všetkých právnych úkonoch týkajúcich .....................

Túto plnú moc udeľujem na dobu neurčitú.

​(Túto plnú moc udeľujem na dobu určitú od ……… do ……… )


V ................., dňa ...................

----------------------
Michal Mrkvička*Vyššie uvedené splnomocnenie prijímam:

----------------------
*Peter Novotný

(*pozn. podpis ani prehlásenie splnomocnenca nie je nutný, nakoľko plnomocnenie sa môže udeliť aj osobe, ktorá nie je prítomná pri udeľovaní plnej moci)
••• viac••• menej
2 0
Plna moc (01.08.18)
Pekny den, prosim o nazor na hypoteticku otazku. Ferko Mrkvicka - je rozvedeny, vlastni byt, v ktorom nebyva a ma 2 neplnolete deti. - splnomocnil Janka Hraska, aby mohol dat byt do prenajmu tret...
1 0
Splnomocnenie na uzivanie pozemku (25.07.18)
Da sa vybavit splnomocnenie na uzivanie zahrady ? Zahradu vlastnia 2 osoby, pricom nemaju dobre vztahy / v pomere 50/50 pricom niesu urcene presne podiely, hranice kto co ma... / Jedna osoba povolila ...
1 0
SHR, auto na IČO, cesta do zahraničia bez vlastníka vozidla (08.07.18)
Otec je SHR, kúpil auto, toto auto je na IČO, môžem si toto auto požičať na súkromné účely do zahraničia ja ako jeho dcéra? Stačí mi len splnomocnenie od vlastníka auta? Môže toto splnomocnenie byť na...
2 1
Nezaplatené PZP a upomienky (02.07.18)
Chcela by som sa opýtať, na nezaplatenie PZP. Ako to je v prípade, že niekto uzatvorí PZP a nezaplatí za toto poistenie? Na jednej internetovej stránke som sa dočítala, že pokiaľ nebolo uhradené prvé ...
1 4
Vklad na kataster, splnomocnenie (26.06.18)
Vystupujem ako kupujúci. Zmluva, ktorá bola upravená na katastri, bola doplnená o takýto odsek: Kupujúci svojim podpisom splnomocnuje predávajúceho na prípadnú opravu chýb a iných nesprávností, najm...
1 5
generálna plná moc pri prevode nehnuteľnosti (20.06.18)
S rodičmi som sa dohodol, že mi darujú jednu z parciel, ktoré vlastnia, aby som si tam mohol postaviť dom. Otec je kvadriplegik (duševne je však v poriadku), teda nedokáže sa podpísať, preto sa s mamo...
2 0
Plná moc ofotená (03.06.18)
0 odpovedí Otázka od Pani Oravcová Právo Plná moc Iné
Zdravím Vás chcela by som sa spýtať s manželom predávame pozemok. Iba on je vlastník a ja som splnomocnená na jeho predaj. Bol u mňa taký špekulant ktorý chcel to splnomocnenie vidieť tak som mu ho u...
1 1
Generalna plna moc a clen rady Spolocenstva (02.06.18)
Dobry den, chcel by som sa opytat, ci ako rodinny prislusnik s generalnou plnou mocou mozem byt clen rady spolocenstva ? Vec sa ma tak, nakolko byvam v byte, kde je otec je vlastnik bytu a udelil mi ...
1 2
Držiteľ už nechce byť držiteľom vozidla (31.05.18)
Ak držiteľ vozidla už nechce byť držiteľom, prečo nemôže vypovedať? Vlastní doklady o tom, že je držiteľom vozidla, ale nemôže to odovzdať na polícii bez súhlasu vlastníka vozidla?! Je to podľa Vá...
1 1
Plná moc na vybavenie invalidného dôchodku (29.05.18)
Žena žiadajúca o plný invalidný dôchodok momentálne nie je schopná chodiť do sociálnej poisťovne. Poisťovni poskytla všetky potrebné podklady, ale už 3 mesiace čaká, že sa jej niekto zo SP ozve a bude...
2 17
úradne overenie podpisu na matrike (13.05.18)
Syn mi nechal splnomocnenie na všetky právne úkony spojené s jeho osobou, pretože odišiel do zahraničia na dlhší čas. Svoj podpis si dal úradne overiť na matričnom úrade. Pri použití tohto splnomocnen...
1 1
Nájomna zmluva v ramci splnomocnenia a zdruzenia. (03.04.18)
Zdravim, chcem sa informovat ohladom Nájomnej zmluvy.Vyhral som formou verejnej obchodnej sutaze moznost najmu ppriestoru. Chcem v rámci zruzenia spravovat a pouzivat predmet nájmu spolu s dalsim zivn...
1 0
Prepis auta - blokácia kvôli exekúcii ako postupovať ďalej? (07.05.18)
Dobrý deň, v roku 2014 som kúpil od známeho auto za 2000€ s tým, že peniaze som mu dal a neoveril si papierový stav vozidla, keď že som mu veril, čo bola chyba a keď som išiel auto prepísať, tak som ...
1 1
Môžem žiadať o stavebné povolenie na základe splnomocnenia od majiteľa pozemku, kým nie som majiteľom pozemku ja sám ? (14.12.17)
Kupujem pozemok od developera (mám podpísanú rezervačnú zmluvu a zaplatenú zálohu), ktorý ma splnomocnil na všetky právne úkony súvisiace s vybavením stavebného povolenia. Mám však dve nejasnosti: 1....
1 1
Splnomocnenie na podpis do Unionu (30.04.18)
Chcela by som sa opýtať, ako mám napísať splnomocnenie na podpis do Uninou kedže budem odcestovaná v zahraničí?
Sleduj témy Plná moc
na hlavnej stránke Porada.sk