Zavrieť

Porady

Plná moc

Plná moc Synonymá: splnomocnenieplnomocenstvo

Plná moc, splnomocnenie je bežne používaný prevažne písomný súhlas, v ktorej splnomocniteľ dáva súhlas splnomocnencovi na vykonanie uvedenej záležitosti či rozhodnutia v jeho mene. Plná moc je teda určitým spôsobom zastúpenie osoby, ktorá splnomocnenie dáva.

Splnomocnenie sa môže vzťahovať na konkrétnu záležitosť, kedy splnomocniteľ dáva splnomocnencovi právo zastupovania v len v danej záležitosti. V prípade, že je splnomocnenec poverený na zastupovanie splnomocniteľa vo viacerých prípadoch, hovoríme o generálnej plnej moci. Táto sa využíva napr. v prípadoch, keď osoba, ktorá splnomocnenie dáva odcestuje na dlhší čas preč a potrebuje, aby ju niekto zastupoval pri úradných záležitostiach, pri preberaní pošty a pod.

Splnomocnenie nemusí byť úradne overené, ale niektoré úrady a inštitúcie vyžadujú takéto overenie. Pri dôležitých právnych úkonoch sa ale takéto overenie odporúča.

Splnomocnenie musí obsahovať údaje o oboch stranách (splnomocniteľovi aj splnomocnencovi), tak aby sa obe strany podľa týchto údajov dali jednoznačne identifikovať, predmet splnomocnenia a jeho rozsah.

V prípade, že sa jedná o dve fyzické osoby, je potrebné uviesť:
  • Meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, rodné číslo, resp. dátum narodenia osoby, ktorá splnomocnenie udeľuje
  • Meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, rodné číslo, resp. dátum narodenia osoby, ktorá splnomocnenie dostáva
  • Predmet splnomocnenia – t.j. na aké úkony sa splnomocnenie vzťahuje
  • Podpis splnomocniteľa, dátum a miesto vystavuje splnomocnenie
  • Podpis splnomocnenca, dátum (nie je nutné)
  • V prípade overenia aj pečiatka a údaje z matriky alebo od notára


Plná moc je upravená v Občianskom zákonníku, v §31 – 33.


VZOR splnomocnenia:

Plná moc

Ja dolupodpísaný

Michal Mrkvička, trvale bytom ......, nar.........., r.č............. (splnomocniteľ)

dávam týmto plnú moc, aby ma p.

Peter Novotný, trvale bytom ……… , nar.........., r.č. ……… (splnomocnenec)

plne zastupoval pri všetkých právnych úkonoch týkajúcich .....................

Túto plnú moc udeľujem na dobu neurčitú.

​(Túto plnú moc udeľujem na dobu určitú od ……… do ……… )


V ................., dňa ...................

----------------------
Michal Mrkvička*Vyššie uvedené splnomocnenie prijímam:

----------------------
*Peter Novotný

(*pozn. podpis ani prehlásenie splnomocnenca nie je nutný, nakoľko plnomocnenie sa môže udeliť aj osobe, ktorá nie je prítomná pri udeľovaní plnej moci)
••• viac••• menej
0 0
Zalozenie zivnosti s plnou mocou (09.03.08)
Ahoj. Mam kamarata ktory ma zivnost v cesku a chce si u nas zalozit cinnost (popripade pobocku na slovensku) ale nemoze behat po slovensky uradoch. Je mozne aby som zalozil zivnost na jeho meno na sl...
6 2
Zákon o službách zamestnanosti od 01.05.2013 (09.03.06)
Zákon o službách zamestnanosti Úplné znenie zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti s účinnosťou od 1.5.2013. História znenia zákona: 01.01.2012 až 31.12.2012 01.09.2011 až 31.12.2011 01.0...
0 0
Zákon o dani z pridanej hodnoty od 01.10.2007 do 31.12.2007 (06.02.08)
Zákon o dani z pridanej hodnoty ZÁKON 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty zo 6. apríla 2004. Aktuálne znenia zákona: Aktuálne znenie Aktuálne znenie zákona o dani z pridanej hodnoty po n...
0 0
krádež auta??? (18.01.08)
Dobrý deň. Viem že tento portál slúži skôr pre podnikateľské rady, ale mám závažný problém a zúfalo potrebujem radu. V lete minulého roku som požičal auto svojmu strýkovi, pôvodne na dva týždne...pret...
1 0
Zdravotné poistenie - najčastejšie otázky k RZ, konatelia (07.05.06)
Otázka: Od januára do augusta 2005 som bol v zdravotnej poisťovni prihlásený ako konateľ - SZČO. Musím podať ročné zúčtovanie? Odpoveď: Každý, kto sa v roku 2005 považoval za SZČO na účely zákona o ...
0 0
korespondencia PO (31.01.08)
Zdravim vsetkych, Chcem sa opytat, ci je mozne poziadat danovy urad, aby mi zasielal vsetku korespondenciu do miesta mojho trvaleho pobytu a to do Rakuska. Som majitelom a jedinym konatelom slovensk...
0 0
Obchodný zákonník od 01.03.2007 do 31.12.2007 (31.01.08)
Obchodný zákonník 513/1991 Zb. Aktuálne znenia zákona: Aktuálne znenie z 5. novembra 1991 <basefont> Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb., zák...
0 0
Obchodný zákonník od 01.02.2007 do 28.2.2007 (25.01.08)
Obchodný zákonník úplné znenie 513/1991 Zb. Aktuálne znenia zákona: Aktuálne znenie z 5. novembra 1991 Obchodný zákonník bol novelizovaný nasledovnými zákonmi: Zmena: 264/1992 Z...
1 0
Obchodný zákonník od 01.08.2005 do 31.01.2007 (25.01.08)
Obchodný zákonník úplné znenie 513/1991 Zb. Aktuálne znenia zákona: Aktuálne znenie z 5. novembra 1991 Obchodný zákonník bol novelizovaný nasledovnými zákonmi: Zmena: 264/1992 Zb., Z...
0 0
Zákon o správe daní a poplatkov od 01.09.2007 do 30.09.2007 (17.01.08)
Zákon o správe daní a poplatkov 511/1992 Zb. Aktuálne znenia zákona: Aktuálne znenie Platnosť od: 16.11.1992 Účinnosť od: 1.9.2007, Znenie zákona po novele 215/2007 1. zelená farba pr...
0 0
Poplatok za úkony agentúry (11.01.08)
Ahojte, firma neuhradila načas splatky lizingu za auto a dosla nam faktura na uroky z omeskania a dalsia faktura so znenim "poplatok za ukony agentury podla plnej moci". Uctujem to spravne: 1. uroky...
0 0
Splnomocnenie na predaj parcely (02.01.08)
Ahojte, ak budete mat niekto chvilku cas, chcel by som Vas poprosit o pomoc ohladne plnomocenstva. Nasledovne plnomocenstvo mam podpisat pre jednych znamych, ktory chcu za mna predat stresnu parcelu...
Sleduj témy Plná moc
na hlavnej stránke Porada.sk