Zavrieť

Porady

Plná moc

Plná moc Synonymá: splnomocnenieplnomocenstvo

Plná moc, splnomocnenie je bežne používaný prevažne písomný súhlas, v ktorej splnomocniteľ dáva súhlas splnomocnencovi na vykonanie uvedenej záležitosti či rozhodnutia v jeho mene. Plná moc je teda určitým spôsobom zastúpenie osoby, ktorá splnomocnenie dáva.

Splnomocnenie sa môže vzťahovať na konkrétnu záležitosť, kedy splnomocniteľ dáva splnomocnencovi právo zastupovania v len v danej záležitosti. V prípade, že je splnomocnenec poverený na zastupovanie splnomocniteľa vo viacerých prípadoch, hovoríme o generálnej plnej moci. Táto sa využíva napr. v prípadoch, keď osoba, ktorá splnomocnenie dáva odcestuje na dlhší čas preč a potrebuje, aby ju niekto zastupoval pri úradných záležitostiach, pri preberaní pošty a pod.

Splnomocnenie nemusí byť úradne overené, ale niektoré úrady a inštitúcie vyžadujú takéto overenie. Pri dôležitých právnych úkonoch sa ale takéto overenie odporúča.

Splnomocnenie musí obsahovať údaje o oboch stranách (splnomocniteľovi aj splnomocnencovi), tak aby sa obe strany podľa týchto údajov dali jednoznačne identifikovať, predmet splnomocnenia a jeho rozsah.

V prípade, že sa jedná o dve fyzické osoby, je potrebné uviesť:
  • Meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, rodné číslo, resp. dátum narodenia osoby, ktorá splnomocnenie udeľuje
  • Meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, rodné číslo, resp. dátum narodenia osoby, ktorá splnomocnenie dostáva
  • Predmet splnomocnenia – t.j. na aké úkony sa splnomocnenie vzťahuje
  • Podpis splnomocniteľa, dátum a miesto vystavuje splnomocnenie
  • Podpis splnomocnenca, dátum (nie je nutné)
  • V prípade overenia aj pečiatka a údaje z matriky alebo od notára


Plná moc je upravená v Občianskom zákonníku, v §31 – 33.


VZOR splnomocnenia:

Plná moc

Ja dolupodpísaný

Michal Mrkvička, trvale bytom ......, nar.........., r.č............. (splnomocniteľ)

dávam týmto plnú moc, aby ma p.

Peter Novotný, trvale bytom ……… , nar.........., r.č. ……… (splnomocnenec)

plne zastupoval pri všetkých právnych úkonoch týkajúcich .....................

Túto plnú moc udeľujem na dobu neurčitú.

​(Túto plnú moc udeľujem na dobu určitú od ……… do ……… )


V ................., dňa ...................

----------------------
Michal Mrkvička*Vyššie uvedené splnomocnenie prijímam:

----------------------
*Peter Novotný

(*pozn. podpis ani prehlásenie splnomocnenca nie je nutný, nakoľko plnomocnenie sa môže udeliť aj osobe, ktorá nie je prítomná pri udeľovaní plnej moci)
••• viac••• menej
1 0
Právny zastupca (08.07.16)
Dobrý deň chcem sa spýtať jednu otázku. Môže sa bežný človek predstaviť ako právny zástupca ak vybavuje veci za svojho známeho, ktorý danú vec v momentálnom stave nemôže riešiť? Ide mi iba čisto o pre...
1 2
prihlasenie auta do ineho okresu (07.07.16)
dobrý den pred par dnami som si kúpil auto majiteľ už ma splnomocnenie aby odhlásil svoje auto a mne dal technicky s kolónkou odhodlane a teraz ja keď pôjdem na políciu do ke potrebujem tiež splnomoc...
1 9
Ako môžu dedičia usvedčiť opatrovateľku zosnulej z podvodu? (02.07.16)
Naša bezdetná teta zomrela, jedinými dedičmi sme moja sestra - neter a ja - synovec. Po tetinom úmrtí sme zistili veľa nezrovnalostí ohľadne financií a majetku po tete. O tetu sa oficiálne starala opa...
1 3
Co robit v pripade ze je rodic dietata v zahranici? (14.06.16)
Zdravim. Mama odisla do zahranicia za pracou. O brata (16) sa staram ja (20) a vsetko v pohodicke zvladame, sme na to zvyknuty a vieme sa o seba postarat. Mysleli sme z e s tym nebudu ziadne problemy...
1 3
Vdovský dôchodok splnomocnenie (10.06.16)
Dobrý deň chcem sa spýtať či je nejaká možnosť splnomocniť syna na poberanie vdovského. Matka ide za prácou do zahraničia a chce ma splnomocniť na poberanie vdovského, aby som jej vedel uhrádzať z toh...
1 0
Splnomocnenie - fa od pošty (10.06.16)
0 odpovedí Otázka od Janka590 Účtovníctvo a dane Plná moc DPH
Dostala som fa od posty za splnomocnenie - mozem si uplatnit DPH?
1 0
Mám viac otázok ohľadom dedenia, splnomocnenia a miesta trvalého pobytu. (10.06.16)
Som študent VŠ a som podľa zákona nezaopatrené dieťa. Pred štyrmi rokmi mi umrel otec. V čase jeho úmrtia som podstupoval dlhodobý liečbebný proces, ktorý mi neumožňoval kontakt s rodinou ani návštev...
1 2
Cesta so synovcom do Grecka so splnomocnenim len od matky.. postaci? (30.05.16)
Dobry vecer, Postaci nam pri ceste na dovolenku do Grecka len splnomocnenie od matky, kedze otec dietata paracuje v zahranici a nestihne prista na SK do nasho odletu? Aki prisni su pracovnici na leti...
1 0
Urbariát-kto môže byť člen výboru (13.05.16)
0 odpovedí Otázka od nveronika Právo Konateľ Plná moc
Potrebovala by som pomoc: ide o Urbariát pozemkové spoločenstvo. zákon hovorí, že členom výboru môže byť len člen p.s., teda spoluvlastníci na LV.(splnomocnenec vylúčený). Členom podľa LV je aj družst...
1 1
Ako splnomocniť jedného konateľa pri prvozápise sro (23.04.16)
Ahoj všetci. Mám takúto situáciu. V novej sro sú dvaja prví konatelia (A + B). Iba jeden má ZEP (A) a preto chce podať návrh elektronicky, kde bude uvedený ako navrhovateľ na formulári pre obchodný re...
1 3
Bol postup štátnych orgánov správny? (10.04.16)
Chcem poprosiť o odborné právne stanovisko. Bol som písomne splnomocnený štatutárnym zástupcom organizácie o právne zastupovanie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, s tým, aby všetka k...
1 0
splnomocnenie na zastupovanie stavebníka v stavebnom konaní (27.03.16)
0 odpovedí Otázka od maminka17 Iné Plná moc Zastupovanie
treba aby bolo splnomocnenie na zastupovanie stavebníka v stavebnom konaní bolo overené notárom?
1 3
Uznanie plnej moci (19.03.16)
Kataster prerušil konanie kvôli nesprávnej plnej moci, keď som sa bola informovať ako treba postupovať veľmi neochotný pán mi povedal že je potrebné doložiť správnu plnú moc a nielen to ale aj uznanie...
1 1
Zrieknutie dedičstva - dlh (16.03.16)
Manžel je 1/4 dedičom rodičovského domu,na dome vznikli exekúcie,u 7rôznych exekútorov ktoré zapríčinili súrodenci.Momentálne sa dlhy rieša cez advokáta,ktorý podáva návrh,na zbavenie dedičstva jednéh...
1 0
Ako zaúčtovať kúpu a predaj neodpisovaného auta? (16.03.16)
Ahojte, chcem Vás poprosiť o radu. Spoločnosť kúpila osobné auto od FO (cena napr. 200€) následne ho predala ďalšej FO za napr. 300€. Ako to zaúčtovať? Auto sme neodpisovali. Môžem nákup zaúčtovať ako...
Sleduj témy Plná moc
na hlavnej stránke Porada.sk