Zavrieť

Porady

Plná moc

Plná moc Synonymá: splnomocnenieplnomocenstvo

Plná moc, splnomocnenie je bežne používaný prevažne písomný súhlas, v ktorej splnomocniteľ dáva súhlas splnomocnencovi na vykonanie uvedenej záležitosti či rozhodnutia v jeho mene. Plná moc je teda určitým spôsobom zastúpenie osoby, ktorá splnomocnenie dáva.

Splnomocnenie sa môže vzťahovať na konkrétnu záležitosť, kedy splnomocniteľ dáva splnomocnencovi právo zastupovania v len v danej záležitosti. V prípade, že je splnomocnenec poverený na zastupovanie splnomocniteľa vo viacerých prípadoch, hovoríme o generálnej plnej moci. Táto sa využíva napr. v prípadoch, keď osoba, ktorá splnomocnenie dáva odcestuje na dlhší čas preč a potrebuje, aby ju niekto zastupoval pri úradných záležitostiach, pri preberaní pošty a pod.

Splnomocnenie nemusí byť úradne overené, ale niektoré úrady a inštitúcie vyžadujú takéto overenie. Pri dôležitých právnych úkonoch sa ale takéto overenie odporúča.

Splnomocnenie musí obsahovať údaje o oboch stranách (splnomocniteľovi aj splnomocnencovi), tak aby sa obe strany podľa týchto údajov dali jednoznačne identifikovať, predmet splnomocnenia a jeho rozsah.

V prípade, že sa jedná o dve fyzické osoby, je potrebné uviesť:
  • Meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, rodné číslo, resp. dátum narodenia osoby, ktorá splnomocnenie udeľuje
  • Meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, rodné číslo, resp. dátum narodenia osoby, ktorá splnomocnenie dostáva
  • Predmet splnomocnenia – t.j. na aké úkony sa splnomocnenie vzťahuje
  • Podpis splnomocniteľa, dátum a miesto vystavuje splnomocnenie
  • Podpis splnomocnenca, dátum (nie je nutné)
  • V prípade overenia aj pečiatka a údaje z matriky alebo od notára


Plná moc je upravená v Občianskom zákonníku, v §31 – 33.


VZOR splnomocnenia:

Plná moc

Ja dolupodpísaný

Michal Mrkvička, trvale bytom ......, nar.........., r.č............. (splnomocniteľ)

dávam týmto plnú moc, aby ma p.

Peter Novotný, trvale bytom ……… , nar.........., r.č. ……… (splnomocnenec)

plne zastupoval pri všetkých právnych úkonoch týkajúcich .....................

Túto plnú moc udeľujem na dobu neurčitú.

​(Túto plnú moc udeľujem na dobu určitú od ……… do ……… )


V ................., dňa ...................

----------------------
Michal Mrkvička*Vyššie uvedené splnomocnenie prijímam:

----------------------
*Peter Novotný

(*pozn. podpis ani prehlásenie splnomocnenca nie je nutný, nakoľko plnomocnenie sa môže udeliť aj osobe, ktorá nie je prítomná pri udeľovaní plnej moci)
••• viac••• menej
3 0
Zákonník práce, § 130 Výplata mzdy DRAK (19.04.12)
Zaokrúhľovanie výslednej mzdy Mzda sa zaokrúhľuje na celé eurocenty smerom nahor a vypláca sa zamestnancovi v eurách. V kolektívnej zmluve alebo vo vnútornom predpise sa môže ustanoviť priaznivejšia ...
2 0
predaj auta, poskytnutie splnomocnenia a stale cakam na prepis (12.03.16)
Predal som auto "ako zalohu - sucast ceny" za nove auto kupeneho u dealera jednej znacky v inom okrese. Nove auto som kupoval u neho ako predajcu tejto znacky. Stare auto som predaval jemu - dal mi c...
1 0
Problem po kupe auta s odhlasenim (08.03.16)
dobry viem mi niekdo poradit tak ja som kupil auto audi z liptovskeho hradku. Auto som si zobral, vyskusal po ceste domov a hned na druhy den som mu poslal maly technicky a tak papiere vsetky aj splno...
3 4
Zastupovanie viacero firiem u jedneho spravcu dane (19.11.11)
Zdravim Vas poradaci, na danovom urade mam nasledovny "problem": Mam tam vseobecnu plnu moc na jednu firmu "A" v BA III. Tento tyzden som pred spravcom dane BA III osobne ziadala o zastupovanie firmy...
1 0
Musí byť overené Splnomocnenie ? (01.03.16)
K dedičskému pojednávaniu musí byť predložené Splnomocnenie overené notárom, alebo na matrike? Ak áno, podľa akého zákona. Ďakujem.
1 0
splnomocnenie (28.02.16)
Poradíte mi ? Som veduci mužstva žiakov vo futbale-jednemu žiakovi chceme urobit reg. preukaz,kde je vsak potrebné príst aj s rodicom na Obl.fut.zvaz.Nie je možné ked si vyplním splnomocnenie urobit t...
1 1
Elektronická komunikácia s DÚ - zastupovanie SZČO (22.02.16)
Mám prístup k elektronickej komunikácii s DÚ a pridelené ID. Prišiel za mnou živnostník registrovaný podľa §7a Zákona o DPH, ktorý bude musieť podávať štvrťročný súhrnný výkaz DPH ako dodávateľ služie...
1 1
Musí byť splnomocnenie pre jednanie pred sociálnou poisťovňou overené notárom? (15.02.16)
Klient je v zahraničí a prišla mu predvolanka zo sociálnej poisťovne. Zašla by som tam, plnú moc od neho mám, ale nie je overená notárom. Teraz som vo vlaku, nechcem volať na úrad.
1 4
Sociálna poistovňa a poverenie externého mzdového účtovníka na podpísanie dohody o elektronickej komunikácií a podávanie výkazov, regitsračných listov v EZU atd. (04.02.16)
Dobrý deň, Chcela by som opýtať že ked zamestnávatel chce zamestnávať prvého zamestnanca a prvýkrát chce zaregistrovať do Sociálnej Poistovňe ale chce na registrovanie nových zamestnancov, podávani...
1 2
Dedičstvo a jeho splnomocnenie (07.02.16)
Zomrel mi manžel, dcéra je mimo Slovenska, chcem sa opýtať, či ma môže splnomocniť pri dedičskom konaní, s tým, aby jej čiastka z dedičstva bola zapísaná na mňa ako matku. Teraz je na Slovenskú, ale o...
1 1
Platenie odvodov za živnostníka (03.02.16)
Dobrý deň, naša spoločnosť - stavebná firma zamestnáva pracovníkov - robotníkov na PZ. PZ im skončila 31.01.2016 a od 01.02.2016 prešli na živnosť. S konateľom sa títo robotníci dohodli, že im zabez...
1 15
Hospitalizovaná ex-manželka (29.12.15)
Dobrý deň, Som povinný odovzdať dcéru (podľa súdneho rozhodnitia) ex-manželke, ktorá je v tej dobe hospitalizovaná v nemocnici? Komu mám dieťa odovzdať? Radšej by som si dcéru nechal u seba ako ju d...
1 0
Nové nastavenie oprávnení (21.12.15)
Dobrý deň obdržali ste do schránky správ od finančnej správy taký to odkaz? Vážený klient, oznamujeme Vám, že pre služby obojsmernej elektronickej komunikácie boli v osobnej internetovej zóne implem...
1 2
Splnomocnenie na vedenie vozidla vo vlastnictve manzelkinej firmy (15.12.15)
Chcel by vediet ci mozem viest motorove vozidlo, ktore ma ako firemne moja zena alebo je potrebne nejake splnomocnenie.
1 3
Moze vlastnik bytu splnomocnit nevlastnika? (26.11.15)
Je legalne, ak jeden nevlastnik/vlastnik bytu zozbiera splnonocnenie na schodzu vlastnikov od starych a chorych susedov a tymto sposobom rozsiril svoju moc? Musi byt na splnomocneni pokyn, ako ma hlas...
Sleduj témy Plná moc
na hlavnej stránke Porada.sk