Zavrieť

Porady

Rozpočtové a príspevkové organizácie

Rozpočtové a príspevkové organizácie

Rozpočtové a príspevkové organizácie sú právnické osoby štátu, obce alebo VÚC, ktoré zabezpečujú rôzne funkcie štátu.
Rozdiel medzi nimi spočíva v spôsobe ich napojenia na štátny rozpočet ako aj vo vymedzení ich práv a povinností.

Rozpočtové organizácie
- všetky svoje príjmy odovzdávajú do štátneho rozpočtu a ich výdavky sú plne hradené zo zdrojov štátneho rozpočtu
- príjmy a výdavky sú vedené na dvoch rôznych účtoch bez vzájomného prepojenia
- patria sem ministerstvá a ostatné ústredné orgány, krajské a okresné úrady, štátne školstvo, zdravotníctvo, vedecké a výskumné ústavy
- podľa toho, či sú právnickou osobou štátu alebo právnickou osobou obce či VÚC sa delia na
1) štátne rozpočtové organizácie
2) rozpočtové organizácie zriadené obcou alebo VÚC

Zriaďovateľ vydá rozpočtovej organizácii zriaďovaciu listinu, v ktorej je povinný uviesť základné verejné funkcie, kvôli ktorým sa rozpočtová organizácia zriadila, pričom tieto funkcie nemôžu mať podnikateľský charakter.
Rozpočet, ktorý je súčasťou rozpočtu zriaďovateľa, im schvaľuje ústredný orgán. Hospodária samostatne, pričom sa pri hospodárení s prostriedkami riadia záväznými úlohami a limitmi štátneho rozpočtu, rozpočtu obce alebo VÚC.

Plnia úlohy predovšetkým v oblasti sociálnej, kultúrnej a samosprávnej.
Príkladom rozpočtovej organizácie je Ústredné daňové riaditeľstvo v BB zriadené MFSR.

Príspevkové organizácie
- menej ako 50% výrobných nákladov je pokrytých tržbami
- na rozpočet štátu, obce alebo VÚC sú napojené príspevkom
- svoje príjmy používajú na krytie svojich výdavkov, avšak nakoľko im tieto zvyčajne nepostačujú, sú odkázané na príspevky zo štátneho rozpočtu
- výdavky kryjú najskôr z vlastných zdrojov až potom z príspevku
- jedná sa napr. o kultúrne inštitúcie, stredné odborné učilištia a pod.

Príkladom príspevkovej organizácie zriadenej MKSR je SND v Bratislave.
••• viac••• menej
1 0
ISPIN program a vyradenie a zaradenie majetku (14.10.10)
Ahojte,začala som pracovať v rozpočtovke s programom ISPIN,poradí mi niekto podrobne ako to v tomto programe zaúčtovať čo všetko sa tam zadáva?ďakujem
1 0
Provizórium v obci (15.02.23)
Obec nemá schválený rozpočet pre rok 2023. Do RIS SAM do 31.1. zadala schválený rozpočet predchádzajúceho roka ako provizórium roka 2023. Je nutné zadať tento rozpočet aj do účtovníctva, keďže rozpoč...
1 0
účtovanie predpisu dotácie a jeho výška (28.06.22)
Zmluva na projekt bola podpísaná koncom r. 21 (celková suma dotácie 14970€) Predpis dotácie zaúčtujeme v sume 14970 alebo len v sume prijatej časti platby (4491€) 346/691 prijatie FP 221/346 projekt s...
1 0
Štátna dotácia - vratenie zostatku (28.06.21)
Ako použiť zostatok štátnej dotácie do 5 €, ktorá sa nevracia späť? Má niekto túto skúsenosť. Medzi prijatou dotáciu a skutočným výdavkom je zostatok 1,20 €, ktorá sa podľa zákona o RP nevracia. Ako s...
1 0
Formulár vzájomných vzťahov (10.03.21)
Základná škola RO- ak vykážem v tabuľke č. 2 na účte 693 výnos voči Min. financií, hlási mi chybu že musí byť vyplnená aj tab. č. 3 účet 357, ale my nemáme pasívny zostatok na účte k 31.12. Vie niekt...
2 3
účtovanie ZŠ s MŠ zriadenej obcou (19.01.12)
Prajem Vám pekný deň....čím dlhšie pracujem v RO tým mám viac nervov.....poprosím o radu, alebo o nejaké diskusie na túto tému.... od 9/2011 mám veľké zmeny dľa príkazu starostu obce.....ale mám s tým...
2 3
Je potrebny negativny test po 10 dnovej karantene? (06.11.20)
Ahojte, ak bola osoba na celoplosnom testovani a test bol pozitivny, ostala doma 10 dni. Po uplynuti 10. dna moze nastupit do prace s potvrdenim od obvodneho lekara o prekonani choroby s uvedením da...
1 0
Vzor ID na účtovanie školskej jedálne (30.09.20)
Dobrý deň. začiatočníčka účtovania v ZŠ s MŠ... Prosím Vás, vedel by niekto poskytnúť vzor ID na účtovanie školskej jedálne? ŠJ má samostatný účet.... Ďakujem veľmi pekne a pekný deň.
1 0
Položka ekonomickej klasifikácie - zdravotný dohľad PZS (24.05.19)
Dobrý deň. Prosím Vás, na akú položku EK účtujete výdavky na zdravotný dohľad zamestnancov - pracovnú zdravotnú službu v rozpočtových organizáciách zriadených obcou? 637006 alebo 637004? Nie je to zd...
1 0
príspevok z-teľa 55% na stravu v rozpoctovej organizacii (11.07.19)
Prosím, vie mi niekto poradiť, ako účtovať príspevok z-teľa na stravu v rozpoctovej organizacii?
1 0
Účtovanie projektu (08.03.19)
Po prvý krát účtujem financie, ktoré sme dostali na projekt, v celkovej výške 10000 €, 9000€ sme dostali od štátu a 1000€ je naše spolufinancovanie. Účtovala som to na 346/384, účtujem tu ale celú čia...
1 0
Aká podpoložka ekonomickej klasifikácie? (29.03.19)
Zdravím, na akú položku ekonomickej klasifikácie dávate výdavok za faktúru ASC AGENDA, ktorý platíme každoročne? Dodávateľ mi povedal, že keby som si budúci rok nezaplatila balík na ďalší rok, to čo m...
1 0
cenová ponuka-kedy priložiť? (26.03.19)
Príspevkové organizácie-viete ma usmerniť, kedy treba k fakture a objednávke priloziť cenovu ponuku? Nemám namysli tie velke zákazky,ked sa robi verejne obstaravanie,ale len malý nákup do 100€-priklad...
1 0
Rozpočtová klasifikácia DPH (27.02.19)
Dobrý deň, sme príspevková organizácia zriadená obcou, platca DPH. Akú rozpočtovú klasifikáciu mám použiť pri: 1) vystavená faktúra z podnikateľskej činnosti - základ použijem rozpočtovú klasifikáci...
1 2
Predbežna finančna kontrola k CP od roku 2019 (08.01.19)
Je od teraz od roku 2019 potrebné k cestovných príkazom robiť predbežnú finančnú kontrolu. Vďaka za odpoveď.
Sleduj témy Rozpočtové a príspevkové organizácie
na hlavnej stránke Porada.sk