Videoškolenie: Zákon o dani z príjmov (závislá činnosť)

Lektor: RNDr. Jozef Mihál

Cena: 36€ s DPH, pre predplatiteľov DRAKa zľava 17%, t.j. 29,88€ s DPH (24,90€ bez DPH)
Videoškolenie je dostupné.

Videoškolenie je videonahrávka školenia, ktorú si môžete pozrieť prostredníctvom internetu neobmedzený počet krát na našej stránke.
Viac o výhodách videoškolenia.

Objednať videoškolenie

(!! Toto videoškolenie je možné zakúpiť aj ako súčasť výhodného balíka videoškolení!!)

Ukážky z videoškolenia
(Nezdaniteľná časť základu dane)

Obsah videoškolenia:
I. časť
Základné pojmy, daňovník, daňový rezident, predmet dane, základ dane
Príjmy zo závislej činnosti
Príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, autori a umelci
Ostatné príjmy
Príjmy oslobodené od dane
Nezdaniteľné časti základu dane (daňovník, manželka, II. pilier)

II. časť
Daňové priznanie, ročné zúčtovanie dane
Zamestnanecká prémia
Daňový bonus
Preddavky na daň závislá činnosť
Povinnosti zamestnávateľa
Daň vyberaná zrážkou

!! Toto videoškolenie je možné zakúpiť aj ako súčasť výhodného balíka videoškolení!!

Uverejnené v Videoškolenia