Mesiac: január 2019

Školenie Daňová závierka a zostavenie daňového priznania právnických osôb za rok 2018 na vzore tlačiva

Lektor: Ing. Soňa Ugróczy – daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov, spoločnosť PKF TAX, s.r.o. Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti daňového práva, venuje sa najmä dani z pridanej hodnoty a dani z príjmov právnických osôb. Dlhodobo sa venuje publikačnej

Uverejnené v Školenia