Školenie: Novela Zákona o DPH účinná od 1.1.2014

Názov seminára: Novela Zákona o DPH účinná od 1.1.2014

!! Dávame do pozornosti aj nový termín školenia k Novele Zákona o DPH s Ing. Zdenkou Jablonkovou: 14.1.2014 (viac info a objednávky tu!)

Cena: 54€ s DPH
Materiály a občerstvenie zahrnuté v cene školenia.

Účastníci školenia získajú neobmedzený prístup k videozáznamu zo školenia úplne zadarmo!

Školenie je určené účtovníkom, ďalším ekonomickým a finančným pracovníkom – záujemcom o problematiku DPH.

Obsah:

  1. Podávanie kontrolného výkazu o tuzemských dodávkach tovarov a služieb, jeho obsah a forma.
  2. Zrušenie pravidiel o registrácii združenia.
  3. Rozšírenie pravidiel o uplatňovaní zábezpeky na daň pri registrácii platiteľa dane.
  4. Zmena registrácie platiteľa dane (zahraničná osoba – tuzemská osoba, tuzemská osoba – zahraničná osoba).
  5. Oprava základu dane a oprava odpočítanej dane.
  6. Zjednodušenie pravidiel pri podaní dodatočného daňového priznania pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu (odpočítanie priznanej dane).
  7. Povinnosť pokračovať v úprave odpočítanej dane pri investičnom majetku v osobitných prípadoch.
  8. Rozšírenie tuzemského samozdaňovania pre poľnohospodárske produkty, železo a oceľ, predmety zo železa a ocele, mobilné telefóny a integrované obvody.
  9. Predĺženie lehoty na podanie súhrnného výkazu.
  10. Posun účinnosti pravidiel o samozdaňovaní dovozu tovaru z tretích štátov z 1. januára 2014 na 1. január 2017.

 

Nevyhovuje Vám miesto a čas školenia?
Skúste januárový termín (14.1.2014):
Školenie: Novela Zákona o DPH účinná od 1.1.2014 (januárový termín)
(viac info a objednávka)

alebo
Si pozrite školenie zo záznamu vo forme videoškolenia:
Videoškolenie: Novela Zákona o DPH účinná od 1.1.2014 (viac info tu).

 

Ďalšie dostupné videoškolenia k DPH:
Videoškolenie: Zákon o DPH – komplexný výklad zákona
(viac info a objednávka)

Ukážka z videoškolenia Zákon o DPH – komplexný výklad zákona
(Definícia ekonomickej činnosti, Registrácia §7, Dodanie služieb – pikoška)Uverejnené v