ADZ a Zákonník práce 2015

Lektor: RNDr. Jozef Mihál

Cena: 60€ s DPH
Videoškolenie je dostupné (dĺžka videoškolenia je cca 5 hodín).
Materiály dostupné na stiahnutie.

Predplatitelia Mzdy.TV si aj toto videoškolenie nájdu vo svojej mzdárskej televízii!
(Čo je mzdárska televízia Mzdy.TV a prečo sa oplatí ju mať? Viac info o Mzdy.TV tu.)

Videoškolenie je videonahrávka školenia, ktorú si môžete pozrieť prostredníctvom internetu neobmedzený počet krát na našej stránke.

Viac o výhodách videoškolenia.

Objednať videoškolenie ADZ a Zákonník práce 2015

Ukážka z videoškolenia
Užívateľský zamestnávateľ

Obsah videoškolenia:
Od 1. marca 2015 nadobúda účinnosť najnovšia novela Zákonníka práce. K zásadným zmenám dochádza pri dočasnom prideľovaní zamestnancov podľa § 58 až 58b, čo sa dotkne činnosti agentúr dočasného zamestnávania.

Tieto zmeny sú dôležité i pre samotných užívateľských zamestnávateľov, ku ktorým sú zamestnanci dočasne pridelení
a pre „bežných“ zamestnávateľov, ktorí môžu pri dodržaní podmienok daných Zákonníkom práce takisto „požičiavať“ zamestnancov.

Videoškolenia odporúčame najmä:
– agentúram dočasného zamestnávania
– užívateľským zamestnávateľom
– zamestnávateľom, ktorí dočasne prideľujú zamestnancov k iným zamestnávateľom

Agentúry dočasného zamestnávania, dočasné pridelenie (komplexný výklad)
– postavenie a význam ADZ na pracovnom trhu
– činnosť ADZ podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
– dočasné pridelenie zamestnanca podľa § 58 Zákonníka práce
– dočasné pridelenie zamestnanca medzi dvoma zamestnávateľmi
– „fiktívne“ poskytovanie služieb – obchádzanie dočasného pridelenia
– dohody o dočasnom pridelení
– maximálna doba dočasného pridelenia
– pracovné podmienky dočasne pridelených zamestnancov
– spoluzodpovednosť užívateľského zamestnávateľa
– evidencia dočasne pridelených zamestnancov
– stravovanie dočasne pridelených zamestnancov
– vyslanie na pracovnú cestu, zmena v zákone o cestovných náhradách
– pracovné zmluvy na dobu určitú v ADZ
– možnosti výpovede zamestnancovi v ADZ
– prechodné ustanovenia – doba trvania dočasného pridelenia, nárok na odstupné atď.
– dočasné pridelenie zamestnancov ADZ do zahraničia
– dočasné pridelenie zo zahraničia k slovenskému zamestnávateľovi
– Nemecko – zavedenie minimálnej mzdy
– dopady zavedenia minimálnej mzdy v NSR na slovenských zamestnávateľov

Objednať videoškolenie ADZ a Zákonník práce 2015

 

Uverejnené v Videoškolenia