Dane a odvody autorov a umelcov – Autorský zákon

Lektor: RNDr. Jozef Mihál

Seminár je určený pre autorov, umelcov, príjemcov odmien podľa Autorského zákona, manažérov v kultúre, umení, médiách, majiteľov SW firiem a podobne. Od účastníkov sa nevyžaduje znalosť daňových a účtovných predpisov.

Cena: 78€ s DPH (65€ bez DPH)

16.10.2017 Bratislava, Hotel Saffron, Radlinského 27 – udalosť ukončená
08.11.2017 Košice, Hotel Košice, Moldavská 51 – udalosť ukončená

Rámcový program
(prezentácia od 8:30, začiatok 9:00, ukončenie o 14:30-15:00)

V prvej časti seminára prejdeme cez kľúčové ustanovenia nového Autorského zákona č. 185/2015 Z. z., platného od 1.1.2016.

Sociálna poisťovňa v súčasnosti vyzýva autorov a umelcov na doplatenie poistného na sociálne poistenie za roky 2006 až 2011 – a to na základe údajov, ktoré jej zo starých daňových priznaní zasiela Finančná správa. Nie vždy je pritom Sociálna poisťovňa v práve. Preto v druhej časti seminára zrekapitulujeme „históriu“ zákonov o dani z príjmov, o sociálnom poistení a o zdravotnom poistení od roku 2004 doteraz. Autori a umelci tak získajú prehľad o stave zákonov za predchádzajúce roky a budú môcť účinne argumentovať v prípade problémov v Sociálnej poisťovni, či v zdravotnej poisťovni.

V tretej časti podrobne popíšeme súčasný stav zákonov o dani z príjmov, sociálnom poistení a zdravotnom poistení tak, aby príjemcovia autorských honorárov dobre poznali svoje možnosti a v súlade s platnými zákonmi optimalizovali výšku daňovo-odvodového zaťaženia autorských honorárov.

 

 

Uverejnené v Školenia