Jarná škola praktického účtovníka 2016

Lektori:
JÚLIA PŠENKOVÁ,
Ing. Mgr. MARTIN TUŽINSKÝ, PhD. – daňový poradca,
Ing. VLADIMÍR OZIMÝ – daňový poradca.

Miesto konania konferencie: hotel MOST SLÁVY*** v Trenčianskych Tepliciach (mapa TU)
Termín konania konferencie: 8.-10.6.2016

PROGRAM KONFERENCIE:
1. deň: 08. jún 2016
(registrácia 9:30 – 10:00, začiatok školenia 10:00, koniec školenia cca 16:00)

Problematika DPH 
Vznik daňovej povinnosti pri dodaní tovaru alebo služby
Uplatnenie nároku na odpočet DPH (§ 49 – § 51 ZDPH)
Určenie dátumu vzniku daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru z IČŠ (§ 20 + aktuálne usmernenie FR SR)
Určenie dátumu vzniku daňovej povinnosti pri prijatí služby z iného členského štátu a z tuzemska
Oprava základu dane z pridanej hodnoty, úprava odpočítanej dane
Pomerné odpočítanie DPH, úprava odpočítanej DPH z titulu zmeny účelu alebo rozsahu použitia majetku
Osobitosti cash – flow režimu
Kontrolný výkaz k DPH v roku 2016 (obsahová náplň jednotlivých častí, špecifiká z pohľadu cash flow režimu, zmeny v oblasti časti B.3.) v praktických príkladoch
Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty (obsahová náplň jednotlivých riadkov) s uvedením príkladov
Súhrnný výkaz k DPH v praktických príkladoch
Opravy chýb (oneskorene prijatá faktúra z tuzemska alebo z iného členského štátu, oneskorene zaúčtovaný dobropis …)

2. deň: 09. jún 2016
(registrácia 08:30 – 9:00, začiatok školenia 09:00, koniec školenia cca 16:00)

Optimalizácia základu dane v praktických príkladoch so zameraním na PO
Transakcie medzi PO a FO a ich využitie z pohľadu optimalizácie základu dane
(služby, autorské honoráre, pôžičky, prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí)
Porovnanie s.r.o., SZČO a honorárov autorov v praktických príkladoch
Optimalizácia na úrovni pohľadávok a záväzkov (postúpenie pohľadávky, odpísanie pohľadávky, tvorba opravných položiek, príslušenstvo k pohľadávkam, novácia záväzkov, odpustenie dlhu)
Obchodné vzorky a reklamné predmety
Spotrebiteľské súťaže a podpora predaja
Využitie darov
Praktické príklady nákladov, ktoré sú pre podnikateľa nevyhnutné 🙂
Návod ako neprísť o uplatnenie daňovej straty
Občianske združenia – výhody a nevýhody
Možnosti odvrátenia spoločnosti od krízy (transakcie ovplyvňujúce vlastné imanie, účtovanie o výnosoch)

3. deň: 10. jún 2016 
(registrácia 09:30 – 10:00, začiatok školenia 10:00, koniec školenia cca 15:30)

Optimalizácia daňovo-odvodových nákladov spoločnosti a vybrané problémy
Formy odmeňovania a ich porovnanie v praktických príkladoch;
Zamestnanecké benefity;
Vybrané problémy (elektronická komunikácia so správcom dane, novinky v aplikačných problémoch zákona o dani z príjmov – prenajímané nehnuteľnosti, tuzemské transferové oceňovanie…).

V cene sú zahrnuté i voľnočasové aktivity ako:
• Teambuildingová akcia iPad Honba za pokladom s možnosťou zaujímavej výhry po skončení školenia v prvý deň.
• Grilovačka na otvorenom grile so živou hudou po skončení školenia v druhý deň. Hrať nám bude skupina 4Others.
• Wellness (spoločný vstup na 2 hodiny).

Možnosti účasti a ceny:

BALÍK BASIC
Cena: 126€ s DPH / osoba / 1 deň 

V cene je zahrnuté:
– účasť na jednom dni konferencie podľa Vášho výberu
– bez ubytovania
– školiace materiály
– občerstvenie
– teplý obed.

Objednať: Jarná škola praktického účtovníka BALÍK BASIC

_____________________________________________________________________________

BALÍK STANDARD 1
Cena: 486€ s DPH

V cene je zahrnuté:
– účasť na 3 – dňovej konferencii
– ubytovanie v jednolôžkovej izbe
– stravovanie v rozsahu plnej penzie
– školiace materiály

Objednať: Jarná škola praktického účtovníka BALÍK STANDARD 1

_____________________________________________________________________________

BALÍK STANDARD 2
Cena: 468€ s DPH

V cene je zahrnuté:
– účasť na 3 – dňovej konferencii
– ubytovanie dvojlôžkovej izbe s iným účastníkom školenia
– stravovanie v rozsahu plnej penzie
– školiace materiály

Objednať: Jarná škola praktického účtovníka BALÍK STANDARD 2

_____________________________________________________________________________

BALÍK PREMIUM
Cena: 648€ s DPH

V cene je zahrnuté:
– účasť na 3 – dňovej konferencii
– s inou osobou (partnerom, manželom, priateľom…),pre ktorú bude zabezpečená taktiež plná penzia a stravovanie.
(pozn. sprevádzajúca osoba sa nemôže zúčastniť školenia; účastnícky poplatok za školenie bude fakturovaný jednou sumou bez rozpísania počtu osôb)
– stravovanie v rozsahu plnej penzie
– školiace materiály

Objednať: Jarná škola praktického účtovníka BALÍK PREMIUM

Uverejnené v Nezaradené