Mzdárska škola Jozefa Mihála 2017 – videoškolenia bez publikácií

• Zákonník práce


• Zákon o sociálnom poistení

• Zákon o zdravotnom poistení

• Zákon o dani z príjmov

Lektor: RNDr. Jozef Mihál

Využite možnosť pokojne a systematicky z pohodlia domova či kancelárie si s lektorom Jozefom Mihálom prejsť tie najdôležitejšie zákony týkajúce sa práce mzdovej účtovníčky a personalistky. Upozorňujeme, že Mzdárska škola“ nie je vhodná pre úplných začiatočníkov, naopak predpokladá sa aspoň priemerná orientácia v problematike.

Záznam z troch školiacich dní bez materiálov – publikácií

Cena: 108€ s DPH (90€ bez DPH)

Ďalšie možnosti objednávky:

Mzdárska škola – záznam z celej mzdárskej školy vrátane publikácií – objednávka TU.

Mám záujem len o videoškolenie k Zákonníku práce (bez knihy) – objednávka TU.

Mám záujem len o videoškolenia k daniam a odvodom (vrátane kníh) – objednávka TU.

Videoškolenia si môžete pozrieť bez obmedzenia počtu prezretí a bez časového obmedzenia.
Taktiež si ich môžete pozrieť na mobilných zariadeniach.

Videoškolenia,  ktoré sa nachádzajú v balíku Mzdárska škola 2017:
• Zákonník práce 
 1. Cezhraničné vyslanie zamestnanca
  – povinnosti zamestnávateľa pri vyslaní zamestnanca do inej členskej krajiny
  – vyslanie alebo zahraničná pracovná cesta, odvody – PD A1, zdanenie príjmu
  – povinnosti slovenských zamestnávateľov v zahraničí
  – povinnosti zamestnávateľa z členskej krajiny pri vyslaní zamestnanca na Slovensko
  – modelové príklady – zahraničný zamestnávateľ, slovenský zamestnávateľ
 2. Zamestnávanie cudzincov na Slovensku
  – zamestnávanie občanov iných členských krajín
  – zamestnávanie občanov tretích krajín
  – daňové a odvodové povinnosti zamestnávateľa
 3. Závislá práca
  – pôsobnosť Zákonníka práce, kedy ide a kedy nejde o závislú prácu
  – spoločníci, konatelia, práca na živnosť, zmluvy podľa Obč. Zákonníka…
  – nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie
 4. Pracovný čas
  – rovnomerné a nerovnomerné rozvrhnutie
  – konto pracovného času
  – pružný pracovný čas
  – práca nadčas
• Zákon o sociálnom poistení 
 1. Zamestnanec a zamestnávateľ
  – základné pojmy, dohody, študenti, výnimka dlhodobo nezamestnaní, vymeriavací základ
 2. SZČO
  – kto je SZČO, vznik a zánik poistenia, vymeriavací základ
 3. Dobrovoľne poistené osoby
 4. Prerušenie povinného poistenia a vylúčené doby
 5. Nemocenské dávky a náhrada príjmu pri PN
  – druhy dávok, podmienky nároku, určenie rozhodujúceho obdobia, výpočet DVZ
 6. Špecifiká pri materskom
  – podmienky nároku na materské, výpočet materského (rozh. obdobie), otec na MD
• Zákon o zdravotnom poistení
 1. Poistenci
  – zamestnanec, zamestnávateľ, dohody, SZČO, poistenci štátu, samoplatitelia
 2. Vymeriavacie základy, príjmy z ktorých sa platí poistné
 3. Poistné z podielov na zisku za roky 2011 až 2016
 4. Ročné zúčtovanie
• Zákon o dani z príjmov FO
 1. Základné pojmy podľa zákona o dani z príjmov
  – daňovník, daňový rezident, predmet dane, základ dane, rozdelenie príjmov
 2. Zdanenie príjmov zo závislej činnosti
  – zdaniteľné príjmy, príjmy oslobodené od dane, spoločníci, štatutári…
 3. Nezdaniteľné časti základu dane
  – na daňovníka, na manžela/manželku, II. pilier, III. pilier
 4. Daňový bonus
 5. Ročné zúčtovanie dane
  – povinnosti a postup zamestnávateľa, tlačivá, daňové priznanie, príjmy v zahraničí
Uverejnené v Videoškolenia