Mzdárska škola Jozefa Mihála (3 dni)

Lektor: RNDr. Jozef Mihál

Po ročnej prestávke Vám na jeseň 2017 formou „Mzdárskej školy“ ponúkame možnosť pokojne a systematicky si prejsť s lektorom Jozefom Mihálom tie najdôležitejšie zákony týkajúce sa práce mzdovej účtovníčky a personalistky. Upozorňujeme, že Mzdárska škola“ nie je vhodná pre úplných začiatočníkov, naopak predpokladá sa aspoň priemerná orientácia v problematike.

Tradične budú na programe mzdárskej školy Jozefa Mihála:

 • Zákonník práce
 • Zákon o sociálnom poistení
 • Zákon o zdravotnom poistení a
 • Zákon o dani z príjmov (závislá činnosť).

Cena: 234€ s DPH (195€ bez DPH)

20.11.-22.11.2017 Košice, Hotel Košice, Moldavská cesta 52 (dostupné 5)

V cene sú zahrnuté:
• pracovný materiál
• publikácie:

 1. Mzdárske zákony 2017
 2. ODVODY
 3. Zákonník práce (komentár)
 4. MATERSKÁ

• bohaté občerstvenie a obed

 

Rámcový program
(prezentácia od 8:30, začiatok 9:00, ukončenie o 14:30-15:00)

Prvý deň: Zákonník práce

 1. Cezhraničné vyslanie zamestnanca

– povinnosti zamestnávateľa pri vyslaní zamestnanca do inej členskej krajiny
– vyslanie alebo zahraničná pracovná cesta, odvody – PD A1, zdanenie príjmu
– povinnosti slovenských zamestnávateľov v zahraničí
– povinnosti zamestnávateľa z členskej krajiny pri vyslaní zamestnanca na Slovensko
– modelové príklady – zahraničný zamestnávateľ, slovenský zamestnávateľ

 1. Zamestnávanie cudzincov na Slovensku

– zamestnávanie občanov iných členských krajín
– zamestnávanie občanov tretích krajín
– daňové a odvodové povinnosti zamestnávateľa

 1. Závislá práca

– pôsobnosť Zákonníka práce, kedy ide a kedy nejde o závislú prácu
– spoločníci, konatelia, práca na živnosť, zmluvy podľa Obč. Zákonníka…
– nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie

 1. Pracovný čas

– rovnomerné a nerovnomerné rozvrhnutie
– konto pracovného času
– pružný pracovný čas
– práca nadčas

 1. Informácia o pripravovaných leg. zmenách

 

Druhý deň: Zákon o sociálnom poistení

 1. Zamestnanec a zamestnávateľ

– základné pojmy, dohody, študenti, výnimka dlhodobo nezamestnaní, vymeriavací základ

 1. SZČO

– kto je SZČO, vznik a zánik poistenia, vymeriavací základ

 1. Dobrovoľne poistené osoby
 1. Prerušenie povinného poistenia a vylúčené doby
 1. Nemocenské dávky a náhrada príjmu pri PN

– druhy dávok, podmienky nároku, určenie rozhodujúceho obdobia, výpočet DVZ

 1. Špecifiká pri materskom

– podmienky nároku na materské, výpočet materského (rozh. obdobie), otec na MD

Tretí deň: Zákon o zdravotnom poistení + zákon o dani z príjmov

 1. Poistenci

– zamestnanec, zamestnávateľ, dohody, SZČO, poistenci štátu, samoplatitelia

 1. Vymeriavacie základy, príjmy z ktorých sa platí poistné
 1. Poistné z podielov na zisku za roky 2011 až 2016
 1. Ročné zúčtovanie
 1. Základné pojmy podľa zákona o dani z príjmov

– daňovník, daňový rezident, predmet dane, základ dane, rozdelenie príjmov

 1. Zdanenie príjmov zo závislej činnosti

– zdaniteľné príjmy, príjmy oslobodené od dane, spoločníci, štatutári…

 1. Nezdaniteľné časti základu dane

– na daňovníka, na manžela/manželku, II. pilier, III. pilier

 1. Daňový bonus
 1. Ročné zúčtovanie dane

– povinnosti a postup zamestnávateľa, tlačivá, daňové priznanie, príjmy v zahraničí

Uverejnené v Školenia