Videoškolenie: Ochrana osobných údajov v praxi

Lektor: JUDr. Marcela Macová

Cena: 15€ s DPH

Videoškolenie je dostupné!
Dĺžka videoškolenia: cca 60min

(!! POZOR! Predplatitelia mzdárskej televízie budú mať toto videoškolenie sprístupnené v priebehu septembra na Mzdy.TV !!)

Objednať videoškolenie

Ukážka z videoškolenia:
Oprávnená osoba

Vo videoškolení sa dozviete praktické informácie v súvislosti s ochranou osobných údajov.

Témy jednotlivých kapitol:
1. Kamerové systémy
2. Informačný systém Mzdy a personalistika
3. Informačný systém Účtovníctvo
4. Uchádzači o zamestnanie a OOU
5. Eshopy
6. Bezpečnostná dokumentácia
7. Zodpovedná osoba
8. Oprávnená osoba
9. Evidencia, osobitná registrácia, oznamovacia povinnosť

 

 JUDr. Marcela Macová 
Absolvovala Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne v roku 2005, v roku 2007 obhájila rigoróznu prácu na tému Ochrana osobných údajov na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V súčasnosti je  študentkou štvrtého ročníka doktorandského štúdia na Univerzite Komenského, kde téma jej dizertačnej práce je Ochrana osobných údajov. Zúčastňuje sa pravidelne na konferenciách a prednáša na tému ochrana osobných údajov, je autorkou komentára k zákonu č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov ako aj k novému zákonu č. 122/2013 Z. z. Je autorkou desiatok článkov na tému ochrana osobných údajov v zdravotníctve, v školstve, v personálnej a mzdovej agende, na pracovisku, monitorovanie kamerovým systémom, cezhraničný tok osobných údajov, whistleblowing a ďalšie. Od roku 2005 do februára 2013 pôsobila na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. V súčasnosti sa okrem iného zaoberá aj poradenstvom v oblasti ochrany osobných údajov a vypracovávaním dokumentácie podľa zákona.

Objednať videoškolenie

Uverejnené v Videoškolenia Označené s: ,