Školenie Daňové priznanie fyzických osôb (FO) za rok 2019 + novely zákona o dani z príjmov od 1.1.2020

Lektor: Ing. Jana Acsová
Audítorka SKAU, Daňová poradkyňa SKDP, Lektorka a autorka odborných článkov z oblasti účtovníctva a daní (www.autora.sk). Na seminároch spája teóriu s praxou.

Termín a miesto konania: 28.01.2020 4.2.2020 Bratislava

Cena: 60€ s DPH 

Akcia ukončená. Ďakujeme.

Miesto konania školenia:
Bratislava – BNC, Turbínova 1

COOP Jednota Slovensko, Bajkalská 1496/25, 821 01 Bratislava – Ružinov (mapa TU)

V cene školenia je zahrnuté:
– materiály
– občerstvenie (vrátane teplého obeda)
– videozáznam zo školenia
– publikácia Daňové zákony 2020 – NOVINKA!

Harmonogram školenia:
8.30 – 8.55 prezentácia účastníkov školenia
9.00 – 10.30 prednáška
10.30 – 10.40 prestávka na kávu, čaj
10.40 – 12.30 prednáška spojená s diskusiou
12.30 – 13.00 prestávka na obed
13.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou
________________________________________________________________________
Na školenie sa môžete prihlásiť:
• vyplnením online objednávky na našej web stránke (viď vyššie)
• emailom na adrese podpora@porada.sk
• telefonicky 0918 291 700.

Obsah školenia:

1) Zmeny zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. – aktualizácia pre fyzické osoby na rok 2019, 2020 (rekreačné poukazy, nezdaniteľné časti základu dane, umorovanie straty, mikrodaňovník, znížená sadzba dane 15% a podobne).

2) Vybrané oblasti zákona o dani z príjmov:
a) majetok využívaný na súkromné aj podnikateľské účely,
b) automobil v podnikaní ako súčasť obchodného majetku – kúpa, predaj,
c) stravovanie.

3) Jednoduché účtovníctvo a účtovná závierka v sústave jednoduchého účtovníctva za rok 2019.

4) Uzatvorenie roka 2019 podnikajúcich fyzických osôb:
a) účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva,
b) preukazujúcich výdavky formou daňovej evidencie,
c) s percentuálnymi výdavkami.

5) Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B a informácie z neho vyplývajúce:
a) povinnosť podať daňové priznanie,
b) nezdaniteľné časti základu dane,
c) príjmy dosiahnuté pri spoločnom podnikaní,
d) príjmy zo závislej činnosti,
e) príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu,
f) príjmy z kapitálového majetku,
g) ostatné príjmy,
h) umorovanie straty,
i) povinné prílohy,
j) osobitné záznamy,
k) upozornenia k vyplneniu daňového priznania.

6) Diskusia.

_____________

Školenie si môžete pozrieť aj zo záznamu vo forme videoškolenia:
Daňové priznanie fyzických osôb (FO) za rok 2019 + novely zákona o dani z príjmov od 1.1.2020(viac info tu).

Uverejnené v Školenia