Školenie Exekučné zrážky od 1.7.2018, zmeny v dohodách v r. 2018 (BA 1.6.2018)

Lektor: RNDr. Jana Motyčková
Odborníčka na mzdovú a personálnu problematiku, spoluautorka mzdového softvéru. Dlhodobo sa venuje lektorskej činnosti a publikačnej činnosti (www.drak.porada.sk). Výhodou seminárov s RNDr. Motyčkovou je spojenie teórie s praxou.

Termín: 1.6.2018

Cena: 60€ s DPH 

Bratislava, BNC, Turbínova 1 (1.6.2018) - cena 60€ s DPH

Školenie si môžete pozrieť aj zo záznamu vo forme videoškolenia:
Videoškolenie: Exekučné zrážky od 1.7.2018, zmeny v dohodách v r. 2018 (viac info tu).

• Bratislava
BNC, Turbínova 1

Parkovanie – zadarmo priamo pred hotelom

Autobusy – zastávka „Slovinská“
č. 53 – z Trnavského mýta smer Vajnory – obojsmerne
č. 63 – z Lamača cez Nám. Franza Liszta (pod hlavnou stanicou) smer Avion Shopping Park – obojsmerne

Trolejbusy – zastávka „Slovinská“
č. 204 – z Valašskej cez Nám. Franza Liszta (pod hlavnou stanicou) smer Rádiová (Trnávka) – obojsmerne
č. 205 – z Rajská cez Mlynské Nivy smer Rádiová (Trnávka) – obojsmerne

V cene školenia je zahrnuté:
– materiály
– občerstvenie (vrátane teplého obeda)
– videoškolenie zo školenia

Harmonogram školenia:
Registrácia na školenie od 8:30 hod.
Školenie začína o 9:00 hod., predpokladaný koniec o 15:00 hod.
________________________________________________________________________
Na školenie sa môžete prihlásiť:
• vyplnením online objednávky na našej web stránke (viď vyššie)
• emailom na adrese podpora@porada.sk
• telefonicky 0918 291 700.

Obsah školenia:

 1. Zmeny v dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
 • Minimálna mzda, povinné príplatky zmluvné dojednania;
 • dohody dôchodcov od 1.7.2018, príjem do 200 €, uplatňovanie výnimky pre SP, oznamovacie povinnosti voči SP do 30.6.2018, počas trvania dohody;
 • vykazovanie dohôd dôchodcov;
 • ako pracovať popri predčasnom starobnom dôchodku;
 1. Zrážky zo mzdy
 • Ustanovenia Zákonníka práce , zrážky v prospech zamestnávateľa, obmedzenie výšky zrážky;
 • Zrážky zo mzdy podľa osobitných predpisov – exekúcie, nariadenia správnych orgánov, Sociálna poisťovňa;
 • Dohody o zrážkach podľa §551 Občianskeho zákonníka;
 • Použitie “tretinového systému” pri výpočte zrážok, výpočet čistého príjmu a výšky zrážky PRÍKLADY;
 • Nepostihnuteľné sumy od 1.7.2018, vyživované osoby.
 • Prednostné a neprednostné pohľadávky.
 • Poradie zrážok a výpočet zrážky pri viacerých zrážkach, PRÍKLADY.
 • Postup a povinnosti zamestnávateľa pri vykonávaní zrážok, súčinnosť zamestnávateľa;
 • Vyhlásenie konkurzu na zamestnanca.

Školenie si môžete pozrieť aj zo záznamu vo forme videoškolenia:
Videoškolenie: Exekučné zrážky od 1.7.2018, zmeny v dohodách v r. 2018 (viac info tu).

Uverejnené v Školenia