Videoškolenie: Komplexný výklad Zákona o DPH 2014

v znení platnom v roku 2014 vrátane pripravovaných zmien.

Lektor: Ing. Zdenka Jablonková

Cena: 60€ s DPH
Videoškolenie je dostupné!
Dĺžka videoškolenia je cca 11 hod.
Materiál k dispozícii na stiahnutie.

Objednať videoškolenie

Videoškolenie je videonahrávka školenia, ktorú si môžete pozrieť prostredníctvom internetu neobmedzený počet krát na našej stránke.
Viac o výhodách videoškolenia.

Ukážka z videoškolenia:
Daňová povinnosť

Videoškolenie je určené účtovníkom, ďalším ekonomickým a finančným pracovníkom – záujemcom o problematiku DPH. Obsahom videoškolenia je kompletný výklad zákona o DPH vo všetkých jeho súvislostiach s ohľadom na právny základ v práve Európskej únie, judikatúru Súdneho dvora Európskej únie a riešenie praktických príkladov, čím účastníci získajú istotu v oblasti DPH.

Obsah videoškolenia:
1. Zdaniteľná osoba a registrácia platiteľa dane, zábezpeka na daň pri registrácii
2. Predmet dane, zdaniteľné obchody (dodanie tovaru, dodanie služby, nadobudnutie tovaru, dovoz tovaru)
3. Dodanie tovaru do iného členského štátu EÚ, nadobudnutie tovaru z iného členského štátu EÚ
4. Reťazové obchody, trojstranný obchod v rámci EÚ
5. Proces samozdanenia v rámci vnútorného trhu EÚ a vnútroštátne samozdanenie
6. Osobitné režimy uplatňovania DPH – služby cestovných kancelárií a cestovných agentúr, použitý tovar, starožitnosti, investičné zlato
7. Miesto dodania pri dodaní tovaru a služby, miesto nadobudnutia tovaru z iného členského štátu, miesto dovozu tovaru z tretích štátov
8. Vznik daňovej povinnosti pri jednotlivých predmetoch dane, opakované a čiastkové zdaniteľné plnenia
9. Základ dane, osobitné pravidlá pre určenie základu dane
10. Odpočítanie dane – vznik práva na odpočítanie dane, vecné podmienky odpočítania dane, formálne podmienky odpočítania dane, pomerné odpočítanie dane, úprava odpočítanej dane pri investičnom majetku
11. Osoby povinné platiť daň správcovi dane, prenos daňovej povinnosti na príjemcu plnenia
12. Ručenie odberateľa za daň nezaplatenú dodávateľom
13. Pravidlá fakturácie
14. Podávanie daňového priznania
15. Podávanie súhrnného výkazu
16. Kontrolný výkaz
17. Novela 218/2014 – základné informácie

Objednať videoškolenie

 

Uverejnené v Videoškolenia