Školenie Novely daňových zákonov 2018 (15.1.2018 Ing. Ozimý)

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý
Daňový poradca, špecialista na dane a účtovníctvo. Dlhodobo sa venuje lektorskej činnosti a publikačnej činnosti (www.Autora.sk)
Na seminároch spája teóriu s praxou.

Termín: 15.1.2018

Cena: 66€ s DPH 

BA (15.1.2018) – školenie ukončené

Školenie si môžete pozrieť aj zo záznamu vo forme videoškolenia:
Videoškolenie: Novely daňových zákonov 2018 (viac info tu).

• Bratislava
BNC, Turbínova 1

Parkovanie – zadarmo priamo pred hotelom

Autobusy – zastávka „Slovinská“
č. 53 – z Trnavského mýta smer Vajnory – obojsmerne
č. 63 – z Lamača cez Nám. Franza Liszta (pod hlavnou stanicou) smer Avion Shopping Park – obojsmerne

Trolejbusy – zastávka „Slovinská“
č. 204 – z Valašskej cez Nám. Franza Liszta (pod hlavnou stanicou) smer Rádiová (Trnávka) – obojsmerne
č. 205 – z Rajská cez Mlynské Nivy smer Rádiová (Trnávka) – obojsmerne

V cene školenia je zahrnuté:
– materiály
– občerstvenie (vrátane teplého obeda)
– videoškolenie zo školenia

Harmonogram školenia:
Registrácia na školenie od 8:30 hod.
Školenie začína o 9:00 hod., predpokladaný koniec o 15:00 hod.
________________________________________________________________________
Na školenie sa môžete prihlásiť:
• vyplnením online objednávky na našej web stránke (viď vyššie)
• emailom na adrese podpora@porada.sk
• telefonicky 0918 291 700.

Obsah školenia:

1. Zákon č. 222/2004 Z. z o DPH
1.1. Zmeny v oblasti zábezpeky pre daň pri registrrácii za platiteľa DPH
1.2. Zmeny v oblasti fakturácie
1.2.1. Úprava v obsahu faktúr
1.2.2. Osoby povinné platiť daň
1.2.3. Súhrnná faktúra
1.3. Nový okruh daňových zástupcov
1.3.1.Väzba na registráciu zahraničnej osoby
1.3.2.Väzba na refundáciu dane z EU a tretích štátov
1.4. Zmeny v oblasti trojstranného obchodu
1.5. Zmeny v oblasti ručenia za daň
1.6. Zmeny v oblasti prenosu daňovej povinnosti pri tovaroch ako obilniny, predmety zo železa
1.7. Zmeny v oblasti dodania stavby staršej ako 5 rokov a zmeny v definícii investičného majetku na účely DPH
1.8. Zmeny v oblasti záznamovej povinnosti
1.9. Zmeny v oblasti osobitného režimu uplatňovania dane (cash flow systém)
1.10. Zmeny  v oblasti cestovných kancelárii
1.11. Zmeny v oblasti vývozu a dovozu  tovaru do (z) tretích štátov (najmä prerpavné služby a humanitárna pomoc)
1.12. Zrušenie registrácie za platiteľa DPH

 

2. Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
2.1. Zmeny v definícii závislých osôb
2.2. Zmeny v oblasti rezidencie fyzickýc osôb
2.3. Zavedenie nových pojmov (subjekt, sídlo, skutočný príjemca. digitálna platforma)
2.4. Zmeny v oblasti závislej činnosti (nový okruh oslobodených plnení, väzba na daňový výdavok, asignačná daň)
2.5. Zmeny v oblasti medzinárodného zdaňovania (poradenské a obdobné služby z nezmluvných štátov)
2.6. Zmeny  v definícii stálej prevádzkarne v zákone
2.7. Predaj cenných papierov (nový druh oslobodenia a definície daňového výdavku)
2.8. Exit tax (nový druh zdanenia pri presune a odchode majetku do zahraničia)
2.9. Podpora kúpeľníctva (zavedenie novej nezdaniteľnej čiastky, odpisovanie TZ)
2.10. Daňový bonus na úroky pre mladých
2.11. Zavedenie kapitálových fondov do daňových princípov
2.12. Osobný bankrot FO a daňový dopad u dlžníka a veriteľa
2.13. Zmeny v daňovej uznateľnosti pri OP a odpise pohľadávky
2.14. Zmeny pri podnikových kombináciach a nepeňažnom vklade
2.15. Zmeny pri predaji majetku manželov v BSM
2.16. Zmeny v oblasti výskumu a vývoja na daňové účely (zavedenie nového druhu oslobodeného príjmu, zmena v oblasti superodpočtu na výskum a vývoj)

3. Zmeny v oblasti elektronickej komunikácie

Školenie si môžete pozrieť aj zo záznamu vo forme videoškolenia:
Videoškolenie: Novely daňových zákonov 2018 (viac info tu).

Uverejnené v Školenia