Školenie Daňové priznanie fyzických osôb (FO) za rok 2018 + novely zákona o dani z príjmov od 1.1.2019

Lektor: Ing. Jana Acsová
Audítorka SKAU, Daňová poradkyňa SKDP, Lektorka a autorka odborných článkov z oblasti účtovníctva a daní (www.autora.sk). Na seminároch spája teóriu s praxou.

Termín a miesto konania: 30.01.2019 Bratislava  – akcia ukončená

Cena: 60€ s DPH 

Miesto konania školenia:
COOP Jednota Slovensko, Bajkalská 1496/25, 821 01 Bratislava – Ružinov (mapa TU)

Možnosť parkovania:
– na parkovisku Hotela Holiday Inn Bajkalská 748/25A – vedľa budovy COOP Jednoty, zvýhodnené parkovné je 4 eur/ deň pre účastníkov školenia sa platí na recepcii hotela pri odchode z parkoviska
– na parkovisku pred budovou COOP Jednoty, Bajkalská – cena 4 eur/deň – platí sa pri prezentácii
– v okolí zadarmo

V cene školenia je zahrnuté:
– materiály
– občerstvenie (vrátane teplého obeda)

Harmonogram školenia:
8.30 – 8.55 prezentácia účastníkov školenia
9.00 – 10.30 prednáška
10.30 – 10.40 prestávka na kávu, čaj
10.40 – 12.30 prednáška spojená s diskusiou
12.30 – 13.00 prestávka na obed
13.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou
________________________________________________________________________
Na školenie sa môžete prihlásiť:
• vyplnením online objednávky na našej web stránke (viď vyššie)
• emailom na adrese podpora@porada.sk
• telefonicky 0918 291 700.

Obsah školenia:

Daňové povinnosti fyzických osôb v roku 2018 a daňové priznanie typu B 

 • Zmeny zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. – aktualizácia pre fyzické osoby na rok 2018 a 2019
 • Postupy účtovania pre fyzické osoby účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva a ich aktuálne zmeny pre rok 2018 najmä komisionársky predaj, sponzoring, dotácie.
 • Uzatvorenie roka 2018 podnikajúcich fyzických osôb:
  1. účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva,
  2. preukazujúcich výdavky formou daňovej evidencie,
  3. s percentuálnymi výdavkami.
 • Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B a informácie z neho vyplývajúce na praktickom príklade:
  1. povinnosť podať daňové priznanie,
  2. nezdaniteľné časti základu dane,
  3. príjmy dosiahnuté pri spoločnom podnikaní,
  4. príjmy zo závislej činnosti,
  5. príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu,
  6. príjmy z kapitálového majetku,
  7. ostatné príjmy,
  8. umorovanie straty,
  9. povinné prílohy,
  10. osobitné záznamy,
  11. upozornenia k vyplneniu daňového priznania.

 

Uverejnené v Školenia