Školenie Zákonník práce 2019/2020 (II.) (RNDr. J. Mihál)

Na seminári s lektorom RNDr. Jozefom Mihálom podrobne preberieme aktuálne témy v pracovnoprávnej oblasti.

Od júla 2020 nadobudne účinnosť novela Zákonníka práce, ktorou sa do našej legislatívy zapracuje nová smernica EÚ 957/2018 – podstatou je zavedie princípu „rovnaká mzda za rovnakú prácu na rovnakom mieste“. Zamestnávatelia, ktorí vysielajú zamestnancov na práce do iných členských štátov tak budú mať nové povinnosti a zvýšia sa mzdové náklady v spojení s vysielaním.

Od roku 2019 sa zjednodušilo zamestnávanie cudzincov v okresoch s nižšou nezamestnanosťou.

Pre mnohých zamestnávateľov je stále atraktívne zamestnávanie agentúrnych zamestnancov.

Nová minimálna mzda pre rok 2020 znamená ďalšie zvýšenie mzdových nákladov na mzdy a odvody a znamená automatické zvýšenie príplatkov, na ktoré ma zamestnanec nárok.

Od 1.1.2019 sa v Zákonníku práce zaviedli príspevky na rekreáciu a rekreačné poukazy. Na seminári sa k tejto téme stručne vrátime. Od roku 2020 by sa príspevky na rekreáciu mali povinne týkať aj menších zamestnávateľov.

Stručne budeme hovoriť o ďalších zmenách legislatívy týkajúce sa mzdového účtovníctva a personalistiky schválené v NRSR pre rok 2020.

V cene je zahrnutá kniha Jozefa Mihála „Zákonník práce“, občerstvenie a obed.

Pozor, prípadné poplatky za parkovanie nie sú zahrnuté v cene.

Na seminári si budete môcť zakúpiť za zvýhodnenú cenu 10 eur s DPH ďalšie aktuálne publikácie Jozefa Mihála.
_________________________________________________________________________________
Školenie si môžete pozrieť aj zo záznamu vo forme videoškolenia:
VideoŠkolenie: Zákonník práce 2019/2020 (II.) (RNDr. J. Mihál) (viac info tu).
_________________________________________________________________________________

15.11.2019 Bratislava (Hotel Tatra, Nám. 1. mája 5) – akcia ukončená
19.11.2019 Žilina (Hotel Holiday Inn, Športová 2) – akcia ukončená
20.11.2019 Košice (Hotel Košice, Moldavská cesta 52) – akcia ukončená
21.11.2019 Nitra (Agroinštitút, Akademická 4) – akcia ukončená

Program
(• prezentácia od 8:30 • začiatok 9:00 • ukončenie o 14:30-15:00)

 1. Vysielanie zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb
 • rekapitulácia pravidiel podľa Zákonníka práce a smerníc EU pri vysielaní slovenských zamestnancov do iných členských štátov
 • vysielanie zamestnancov do SR zamestnávateľmi z iných členských štátov
 • nová smernica EÚ č. 957/2018 účinná od 30.7.2020 – princíp „rovnaká mzda za rovnakú prácu na rovnakom mieste“
 • daňové a odvodové povinnosti pri vysielaní zamestnancov (PD A1)
 1. Zamestnávanie cudzincov v rokoch 2019/2020
 • zmeny od 1.1.2019, zjednodušenie a zrýchlenie procesu
 • okresy s nižšou ako 5% mierou nezamestnanosti
 • zamestnania s nedostatkom pracovnej sily
 • zamestnávanie cudzincov prostredníctvom agentúr dočasného zamestnávania
 • nahlasovanie voľných pracovných miest na úrad práce
 1. Agentúrne zamestnávanie
 • pravidlá pri zamestnávaní agentúrnych zamestnancov
 • skryté dočasné pridelenie
 1. Minimálna mzda a príplatky v roku 2020
 • výška príplatkov za prácu v sobotu, nedeľu a v noci
 • nová minimálna mzda a minimálne mzdové nároky
 1. Príspevky na rekreáciu a rekreačné poukazy 
 • stručný návrat k príspevkom na rekreáciu a rekreačným poukazom (diskusia)
 1. Ďalšie zmeny pre rok 2020
 • … výklad legislatívnych zmien pre rok 2020 tak ako budú schválené v NRSR

Zmeny a doplnenia programu vyhradené.

_________________________________________________________________________________
Školenie si môžete pozrieť aj zo záznamu vo forme videoškolenia:
VideoŠkolenie: Zákonník práce 2019/2020 (II.) (RNDr. J. Mihál) (viac info tu).
_________________________________________________________________________________

Uverejnené v Školenia