Školenie Zmeny v Zákonníku práce od 1.5.2018 – nové príplatky, 13. a 14. platy

Lektor: RNDr. Jozef Mihál

Lektor Jozef Mihál Vám vysvetlí a popíše zmeny v  Zákonníku práce od 1. mája 2018 – nové povinné príplatky za prácu v sobotu a nedeľu, zvýšené príplatky za prácu v noci a vo sviatok, odvodovo a daňovo zvýhodnené 13. a 14. platy a ďalšie zmeny. Ďalšie novinky sa týkajú zákona o službách zamestnanosti – zamestnávanie občanov tretích krajín, príspevky na cestovanie za prácou a na presťahovanie. Hovoriť sa bude aj o zmenách v zákone o sociálnom poistení – dohody dôchodcov od 1.7.2018 a o ročnom zúčtovaní poistného na sociálne poistenie od roku 2019.

15.05.2018 Bratislava, Hotel Saffron, Radlinského 27 (dostupné 1) - cena 96€ s DPH

V cene za seminár je zahrnutý obed a ďalšie občerstvenie počas seminára, pracovný materiál.

Účastníci seminárov v Bratislave môžu využiť parkovanie v areáli hotela Saffron alebo na podzemnom parkovisku hotela za zľavnenú cenu 5 eur na celý deň.

Školenie si môžete pozrieť aj zo záznamu vo forme videoškolenia:
Videoškolenie: Zmeny v Zákonníku práce od 1.5.2018 – nové príplatky, 13. a 14. platy (RNDr. J. Mihál) (viac info tu).

Rámcový program
(prezentácia od 8:30, začiatok 9:00, ukončenie o 14:30-15:00)

 1. Novela Zákonníka práce účinná od 1. mája 2018
 • mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a nedeľu – výška príplatkov, pre koho budú povinné, kedy nebudú povinné, výnimky, príklady
 • mzdové zvýhodnenie za prácu v noci
 • mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok
 • ďalšie príplatky
 • nové povinné príplatky pri dohodách o práci mimo prac. pomeru
 • a 14. plat – komu ich bude zamestnávateľ poskytovať a ako, daňové a odvodové zvýhodnenia
 • ďalšie zmeny v Zákonníku práce
 • výkon prác vo verejnom záujme – zmeny zákona č. 553/2003 Z. z. k 1.5.2018
 1. Vysielanie zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb v roku 2018
 • administratívne povinnosti, ohlasovanie na Inšpektoráte práce
 • „tvrdé jadro“ Zákonníka práce v SR a v iných EÚ krajinách
 • koncernové vysielanie
 • posudzovanie nelegálnej práce, spoluzodpovednosť za nelegálne zamestnávanie
 • daňové a odvodové povinnosti pri vysielaní do zahraničia
 1. Novela zákona o službách zamestnanosti účinná od 1. mája 2018
 • nové pravidlá pri zamestnávaní cudzincov – občanov tretích krajín
 • príspevky na dochádzanie za prácou a na presťahovanie
 1. Odvody z dohôd dôchodcov od 1.7.2018
 • uplatnenie výnimky z dôchodkového poistenia, pre koho bude výhodné
 • predčasný dôchodok a práca na dohodu
 • prihlasovanie do Sociálnej poisťovne
 • celkové zhrnutie a porovnanie odvodov pri dohodách
 1. Ročné zúčtovanie poistného na sociálne poistenie od r. 2019
 • od 1.1.2019 sa zavádza ročné zúčtovanie poistného na sociálne poistenie. Predbežná informácia o príprave zásadnej novely zákona

Zmena a doplnenie programu vyhradené.

Storno podmienky: Pri odhlásení sa do troch pracovných dní pred termínom konania vraciame celú uhradenú sumu. Pri odhlásení sa neskôr zaplatený poplatok nevraciame, publikácie Vám zašleme poštou.

 

Školenie si môžete pozrieť aj zo záznamu vo forme videoškolenia:
Videoškolenie: Zmeny v Zákonníku práce od 1.5.2018 – nové príplatky, 13. a 14. platy (RNDr. J. Mihál) (viac info tu).

 

Uverejnené v Školenia