Transferové oceňovanie (praktická pomôcka)

Autor: Ing. Vladimír Pastierik

Cena: 9,6€ s DPH
Materiál je dostupný na stiahnutie.

Obsahuje súbory potrebné k profesionálnemu zvládnutiu tejto témy.
– Slovensky preklad Smernice OECD k transferovému oceňovaniu publikovaný
v minulosti MF SR (plus český preklad aktualizácie 2010).
– Rešerš témy transferového oceňovania v slovenských daňových zákonoch. 
 Príklady na jednotlivé metódy oceňovania (5 + 5 príkladov).
– Vzor dokumentácie k transferovému oceňovaniu
(súbor vo worde možno prispôsobiť na konkrétnu firmu – dokumentáciu požaduje § 18 ods. 1 ZDP).

Ing. Vladimír Pastierik

Daňový poradca (od 1993), audítor (od 1999) a súdny znalec v odbore účtovníctvo a daňovníctvo (od 2006).
Dlhoročný člen skúšobnej komisie SKDP. Dlhoročný lektor Akadémie vzdelávania SKDP a tiež lektor odborných seminárov pre verejnosť.
Autor niekoľkých odborných publikácií a mnohých odborných článkov.

Objednať Transferové oceňovanie (praktická pomôcka)

Uverejnené v Študijné materiály