Videoškolenie Dane a odvody autorov a umelcov


Lektor: RNDr. Jozef Mihál

Videoškolenie je určené pre autorov, umelcov, príjemcov odmien podľa Autorského zákona, manažérov v kultúre, umení, médiách, majiteľov SW firiem a podobne. Nevyžaduje sa znalosť daňových a účtovných predpisov.

Cena: 36€ s DPH (30€ bez DPH) – vrátane 30 – stranového materiálu na stiahnutie s množstvom príkladov

Ukážka z videoškolenia (aktuálny stav):

Obsah videoškolenia:

V prvej časti seminára prejdeme cez kľúčové ustanovenia nového Autorského zákona č. 185/2015 Z. z., platného od 1.1.2016.

Sociálna poisťovňa v súčasnosti vyzýva autorov a umelcov na doplatenie poistného na sociálne poistenie za roky 2006 až 2011 – a to na základe údajov, ktoré jej zo starých daňových priznaní zasiela Finančná správa. Nie vždy je pritom Sociálna poisťovňa v práve. Preto v druhej časti seminára zrekapitulujeme „históriu“ zákonov o dani z príjmov, o sociálnom poistení a o zdravotnom poistení od roku 2004 doteraz. Autori a umelci tak získajú prehľad o stave zákonov za predchádzajúce roky a budú môcť účinne argumentovať v prípade problémov v Sociálnej poisťovni, či v zdravotnej poisťovni.

V tretej časti podrobne popíšeme súčasný stav zákonov o dani z príjmov, sociálnom poistení a zdravotnom poistení tak, aby príjemcovia autorských honorárov dobre poznali svoje možnosti a v súlade s platnými zákonmi optimalizovali výšku daňovo-odvodového zaťaženia autorských honorárov.

Uverejnené v Videoškolenia