Videoškolenie Daňové priznanie právnických osôb 2019

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý
Daňový poradca, špecialista na dane a účtovníctvo. Dlhodobo sa venuje lektorskej činnosti a publikačnej činnosti (www.Autora.sk)
Na seminároch spája teóriu s praxou.

Cena: 36€ s DPH (30€ bez DPH)
Videoškolenie bude dostupné v druhej polovici januára 2020.

Ukážka z videoškolenia:
Pripravujeme…

____________________________________________________________________
Školenia sa môžete zúčastniť aj osobne:
Školenie: Daňové priznanie právnických osôb 2019 (viac info tu)
.
____________________________________________________________________

Program videoškolenia:

 • Povinnosť podať daňové priznanie
  • Kedy má povinnosť podať DP právnická osoba
  • organizačná zložka zahraničnej osoby a povinnosť podať DP
 • Lehota na podanie daňového priznania u právnickej osoby
 • Komunikácia právnickej osoby pri podávaní daňového priznania
 • Nepodanie daňového priznania načas, riziká spojené so sankciami, výzva správcu dane
 • Asignančná daň a riziká spojené s tým, že správca dane nezašle daň na účet oprávneného príjemcu
 • Položky vplývajúce na úpravu základu dane u právnickej osoby
  • Základný princíp vychádzajúci z vedenia účtovníctva pri úprave základu dane
  • Základná definícia daňového a nedaňového výdavku podľa zákona o dani z príjmov
  • Daňovo uznané výdavky až po zaplatení
  • Úprava základu dane pri nesplácaní záväzkov
  • Neuhrádzané pohľadávky a vplyv na základ dane cez opravné položky a odpis pohľadávky
  • Nepeňažný vklad do inej spoločnosti a vplyv na základ dane
  • Daňový princíp odpisovania majetku, prerušenie odpisovania, porovnanie v daňovom priznaní
  • Pravidlo nízkej kapitálizácie pri poskytnutí úverov a pôžičiek medzi závislými osobami a vplyv na základ dane
  • Výdavky na reklamu, obchodné vzorky, reklamné predmety a reprezentačné výdavky a vplyv na základ dane
  • Oprava verzus technické zhodnotenie a vplyv na základ dane u právnickej osoby
  • Nesprávne vedenie účtovníctva a daňové dopady na základ dane u právnickej osoby

____________________________________________________________________
Školenia sa môžete zúčastniť aj osobne:
Školenie: Daňové priznanie právnických osôb 2019 (viac info tu)
.
____________________________________________________________________

Uverejnené v Videoškolenia