Videoškolenie Vybrané problémy mzdárov v praxi


Lektorka: RNDr. Jana Motyčková

Cena: 30€ 15€ s DPH

Videoškolenie je dostupné.
Dátum nahrávania 28.10.2016. Dĺžka videoškolenia je cca 4,5 hod.
Materiály na stiahnutie – áno.

Predplatitelia Mzdy.tv majú aj toto videoškolenie k dispozícii v rámci ročného predplatného.
Viac o Mzdy.tv TU.

Obsah videoškolenia:
1. DOVOLENKY, PRACOVNOPRÁVNY PRIEMER. 
1.1. Výmera dovolenky, krátenie.
1.2. Čerpanie dovolenky
1.3. Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas, pružný pracovný čas, kratší pracovný čas.
1.4. Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely.
1.5. Priemerný zárobok vo verejnej službe.

2. DOHODY O PRÁCACH VYKONÁVANÝCH MIMO PRACOVNÉHO POMERU. 
2.1. Druhy dohôd, charakteristika.
2.2. Minimálna mzda dohodára.
2.3. Poistné z dohôd na SP a ZP.
2.4. Prihlasovanie a odhlasovanie v SP a ZP.
2.5. Vymeriavací základ, poistné.
2.6. Evidenčný list dôchodkového poistenia.
2.7. Vykazovanie – dohoda s nepravidelným príjmom.
2.8. Vykazovanie – príjem po skončení dohody.
2.9. Dohoda a neprítomnosť v práci.
2.10. PN dohodára.
2.11. Dohoda popri „materskej“, rodičovskej dovolenke.
2.12. Dohoda a predčasný starobný dôchodok.

3. ŠTATUTÁRI, ČLENOVIA ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNEJ RADY. 
3.1. Spoločník s.r.o.
3.2. Štatutár, spoločník s.r.o. – s pravidelným príjmom.
3.3. Štatutár, spoločník s.r.o. – s nepravidelným príjmom.
3.4. Štatutár s nepravidelným príjmom a dôchodok.
3.5. Súbeh štatutár + pracovný pomer, dohoda
3.6. Dividendy

 

 

Uverejnené v Videoškolenia