Videoškolenie Exekučné zrážky od 1.7.2018, zmeny v dohodách v r. 2018

Lektor: RNDr. Jana Motyčková
Odborníčka na mzdovú a personálnu problematiku, spoluautorka mzdového softvéru. Dlhodobo sa venuje lektorskej činnosti a publikačnej činnosti (www.drak.porada.sk). Výhodou seminárov s RNDr. Motyčkovou je spojenie teórie s praxou.

Cena: 36€ s DPH (30€ bez DPH) vrátane materiálu na stiahnutie.
Videoškolenie je dostupné.
Dátum nahrávania 1.6.2018.

Videoškolenie Exekučné zrážky od 1.7.2018, zmeny v dohodách v r. 2018 - cena 36€ s DPH

Ukážka z videoškoleniapripravujeme

Obsah videoškolenia:

 1. Zmeny v dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
 • Minimálna mzda, povinné príplatky zmluvné dojednania;
 • dohody dôchodcov od 1.7.2018, príjem do 200 €, uplatňovanie výnimky pre SP, oznamovacie povinnosti voči SP do 30.6.2018, počas trvania dohody;
 • vykazovanie dohôd dôchodcov;
 • ako pracovať popri predčasnom starobnom dôchodku;
 1. Zrážky zo mzdy
 • Ustanovenia Zákonníka práce , zrážky v prospech zamestnávateľa, obmedzenie výšky zrážky;
 • Zrážky zo mzdy podľa osobitných predpisov – exekúcie, nariadenia správnych orgánov, Sociálna poisťovňa;
 • Dohody o zrážkach podľa §551 Občianskeho zákonníka;
 • Použitie “tretinového systému” pri výpočte zrážok, výpočet čistého príjmu a výšky zrážky PRÍKLADY;
 • Nepostihnuteľné sumy od 1.7.2018, vyživované osoby.
 • Prednostné a neprednostné pohľadávky.
 • Poradie zrážok a výpočet zrážky pri viacerých zrážkach, PRÍKLADY.
 • Postup a povinnosti zamestnávateľa pri vykonávaní zrážok, súčinnosť zamestnávateľa;
 • Vyhlásenie konkurzu na zamestnanca.

Uprednostňujete osobnú účasť?
Školenie: Exekučné zrážky od 1.7.2018, zmeny v dohodách v r. 2018 (viac info tu).

Uverejnené v Videoškolenia