Videoškolenie: Komplexný výklad Zákona o DPH 2016

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý
Daňový poradca, špecialista na dane a účtovníctvo. Dlhodobo sa venuje lektorskej činnosti.
Na seminároch spája teóriu s praxou.

Cena: 54€ 27€ s DPH / záznam z dvojdňového školenia

Videoškolenie je dostupné. Dĺžka videoškolenia je cca 9,5 hod.
Dátum natáčania 8. a 9.9.2016.
Materiály dostupné na stiahnutie – áno.

Ukážka z videoškolenia:
Miesto dodania tovaru

Obsah videoškolenia:

 1. Predmet dane
 2. Registračná povinnosť
 3. Obchodovanie so zahraničnou osobou
 4. Zmena registrácie. Zábezpeka.
 5. Dodanie tovaru.
 6. Miesto dodania tovaru.
 7. Dodanie tovaru v tuzemsku.
 8. Dodanie tovaru v rámci EU
 9. Reťazové obchody
 10. Tovar v komunikácii s tretími krajinami
 11. Nárok a právo na odpočítanie dane 1.
 12. Nárok a právo na odpočítanie dane 2.
 13. Zdaňovacie obdobie a povinnosť podať daňové priznanie
 14. Dodanie služby
 15. Miesto dodania služby
 16. Špecifické pravidlo miesta dodania služby
 17. Vznik daňovej povinnosti pri dodaní služby
 18. Osoby povinné platiť daň
 19. Stavebné práce a prenos daňovej povinnosti
 20. Ručenie za daň
 21. Kontrolný výkaz 1.
 22. Kontrolný výkaz 2.
 23. Nadmerný odpočet
 24. Cash flow systém
 25. Predaj použitého tovaru
 26. Očakávané zmeny 2017
Uverejnené v Videoškolenia