Videoškolenie: Komplexný výklad Zákona o DzP PO 2016

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý
Daňový poradca, špecialista na dane a účtovníctvo. Dlhodobo sa venuje lektorskej činnosti.
Na seminároch spája teóriu s praxou.

Cena: 30€ 15€ s DPH

Videoškolenie je dostupné. Dátum nahrávania 4.10.2016.
Dĺžka videoškolenia je viac než 5,5hod.
Materiály dostupné na stiahnutie – áno.

Ukážka z videoškolenia:
Technické zhodnotenie prenajatého majetku

Obsah videoškolenia:

 1. Daňový výdavok
 2. Odpis hmotného majetku u prenajímateľa
 3. Predaj majetku a daňová uznateľnosť zostatkovej ceny
 4. Škoda na majetku
 5. Prerušenie odpisovania pri majetku
 6. Zaradenie budovy na účely odpisovania z daňového hľadiska
 7. Technické zhodnotenie na prenajatom majetku
 8. Daňovo uznané výdavky až po zaplatení
 9. Zamestnávateľ vs. zamestnanec (benefity a výhry)
 10. Reklamné výdavky a podpora predaja
 11. Spoločník vs. konateľ – prac. cesta
 12. Riadenie záväzkov
 13. Nedaňové výdavky
 14. Zrážková daň a povinnosti daňovníka
 15. Medzinárodné zdaňovanie
 16. Opravné položky k pohľadávkam a odpis pohľadávky
 17. Očakávané zmeny v roku 2017 + diskusia

 

Uverejnené v Videoškolenia