Videoškolenie: Mzdová učtáreň na prelome rokov 2021/2022

Lektor: RNDr. Jana Motyčková
Odborníčka na mzdovú a personálnu problematiku, spoluautorka mzdového softvéru. Dlhodobo sa venuje lektorskej činnosti a publikačnej činnosti (www.drak.porada.sk).
Výhodou seminárov s RNDr. Motyčkovou je spojenie teórie s praxou.

Dátum sprístupnenia videoškolenia: videoškolenie je dostupné

Cena: 48€ s DPH (40€ bez DPH) – zľava 20% – t. j. akciová cena 38,40€ s DPH (32€ bez DPH)

V cene je zahrnutý:

• pracovný materiál prístupný na stiahnutie
• záznam z webináru na opätovnú prezretie

Obsah webináru:

1. Parametre v r.2022

Minimálna mzda, sadzby príplatkov
Daňové parametre
SP, ZP a iné parametre

2. Kurzarbeit – podpora v čase skrátenej práce

Podmienky poskytnutia podpory u zamestnávateľa a u zamestnanca
Žiadosť o podporu a výška podpory
Zmeny v sociálnom poistení v súvislosti s kurzarbeit
Príprava na zavedenie kurzarbeit v roku 2021 (čerpanie dovolenky a povinnosti zamestnávateľov v SP)

3. Zmeny v Zákonníku práce (Ukončenie PP so zamestnancami nad 65 rokov a ďalšie zmeny)

4. Zmeny v sociálnom a zdravotnom poistení od r. 2022 (niektoré sú ešte len pripravované)

Poistenie športovcov od r. 2022
Zrušenie odvodovej úľavy pre dlhodobo nezamestnaných, prechodné ustanovenia
Úprava ochrannej lehoty pre tehotné
Zmeny v podpornej dobe, zmeny v nároku na nemocenské dávky
Elektronické potvrdenie dočasnej práceneschopnosti a zmeny oznamovacích povinnosti pri PN, prechodné obdobie
Rodičovský dôchodok a ďalšie zmeny v dôchodkoch (od r. 2023)
Ďalšie zmeny v sociálnom poistení

5. Zmeny vo výpočte exekučných zrážok od 1.1.2022

Nepostihnuteľné sumy od r. 2022
Príklady
Výpočty pri viacerých zrážkach u zamestnanca

6. Zmeny v zákone o dani z príjmu – závislá činnosť

Stravovanie zamestnancov, szčo
Zmeny v nepeňažnom plnení

7. Ukončenie roka 2021 v mzdovej učtárni

Preplatenie nevyčerpanej dovolenky
Vystavenie potvrdenia o zdaniteľnom príjme
Termíny v súvislosti s ročným zúčtovaním dane

 

Uverejnené v Videoškolenia