Videoškolenie: Novela Zákona o DzP 2015

Videoškolenie: Novela zákona o dani z príjmov od 1.1.2015

Lektor: Ing. Zdenka Kováčová (MF SR)
Pracuje ako jeden z tvorcov zákona o dani z príjmov, som členka SKAu od r. 2004.
Seminár je určený pre pracovníkov zaoberajúcich sa účtovníctvom a daňami.

Cena: 30 27 € s DPH
Zľava 10% z ceny videoškolenia do konca januára 2015!

Objednať videoškolenie

Videoškolenie je dostupné!
Materiál je k dispozícii na stiahnutie.

Ukážka z videoškolenia

(Zmeny v odpisovaní hmotného majetku – vstupná cena automobilu)

Obsah videoškolenia:
Novela zákona č. 595/2013 Z.z. o dani z príjmov k 1.1.2015
zmeny v zdaňovaní príjmov fyzických aj právnických osôb
I. Zmeny v odpisovaní hmotného majetku,
– zavedenie nových 2 odpisových skupín
– limit na vstupnú cenu a nájomné pri osobných automobiloch
– zrušenie lízingového odpisovania hmotného majetku
– daňové odpisy z prenajatého majetku len do výšky nájomného
– prerušenia odpisovania hmotného majetku – nové podmienky
– zmarené investície
II. Zmeny v daňových výdavkov a stanovení základu dane
– zmluvné sankcie z obchodného styku;
– tvorby daňovo uznanej opravnej položky k postúpenej pohľadávke voči dlžníkovi
v konkurze a vyrovnaní a následne odpis tejto pohľadávky
– rozšírenie okruhu daňovo uznaných výdavkov len po zaplatení
– zvýšenie zodpovednosti pri uplatňovaní daňových výdavkov – primeranosť daňových
výdavkov: v preukázanej výške alebo paušálom do výšky 80%
– obmedzenie tvorby daňovo uznaných rezerv:
– reklamné a propagačné predmety – vylúčenie alkoholických nápojov a tabakových
výrobkov
– obstarávacia cena tovaru pri jeho vyradení likvidáciou
– zavedenie pravidiel nízkej kapitalizácie – na všetky prepojené osoby
– ceny obvyklé – používanie nielen medzi zahraničnými závislými osobami, ale aj domácimi prepojenými
III. Zmeny v oblasti zdaňovania príjmov fyzických osôb
– nepeňažné benefity zamestnancov;
– úprava valorizácie daňového bonusu.
– úhrada za prevod členských práv v bytovom družstve a poplatkov súvisiacich s hypotekárnym alebo stavebným úverom
– zreálnenie výpočtu preddavkov na daň z príjmov fyzickej
– zavedenie zrážkovej dane plnení prijatých lekárom a zdravotníckym pracovníkom
IV. Zavedenie daňových stimulov pre oblasť vedomostnej ekononiky
– podpora výskumu a vývoja – superodpočet daňových výdavkov

Videoškolenie je videonahrávka školenia, ktorú si môžete pozrieť prostredníctvom internetu neobmedzený počet krát na našej stránke.
Viac o výhodách videoškolenia.

Videoškolenie je určené záujemcom o problematiku Zákona DzP.

Objednať videoškolenie

 

Uverejnené v Videoškolenia