Videoškolenie Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2017 a legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni k 1.1.2018

 

Lektor: RNDr. Jozef Mihál

Vo videoškolení sa dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka na prelome rokov 2017/2018 – ročné zúčtovanie preddavkov na daň, daňové priznania FO, všetky potrebné legislatívne zmeny.

Minibalík Legislatívne zmeny 2018 + Ukončenie roka 2017 - cena 48€ s DPH
Len Videoškolenie Legislatívne zmeny 2018 - cena 30€ s DPH
Len Videoškolenie Ukončenie roka 2017 - cena 30€ s DPH

Materiál na stiahnutie – áno.

Ukážka z videoškolenia: Zmeny v sociálnom poistení

Obsah videoškolenia:

1. Legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni pre rok 2018

– minimálna mzda, minimálne mzdové nároky
– nové minimálne a maximálne vymeriavacie základy na odvody
– odvody SZČO v roku 2018
– valorizácia dôchodkov a zvyšovanie dôchodkového veku
– zvýšenie maximálnych nemocenských dávok, materské v roku 2018, otec na materskej
– ďalšie zmeny v sociálnom poistení
– odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v roku 2018
– podiely na zisku – zdanenie podielov na zisku za rok 2017
– nezdaniteľné časti a daňový bonus v roku 2018
– zmeny v Zákonníku práce a zákone o nelegálnej práci
– ďalšie zmeny tak ako budú schválené v NRSR

2. Ukončenie roka 2017 (povinnosti mzdovej účtovníčky)

– povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2017, termíny
– vyplnenie tlačív „Vyhlásenie“ pre rok 2018
– „Potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti“ za rok 2017, popis zmien
– „Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2017“
– vykonanie ročného zúčtovania za rok 2017, vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov
– „Hlásenie“ za rok 2017 a „Prehľad“ pre rok 2018
– venovanie 2% (3%) za rok 2017,
– zamestnanecká prémia za rok 2017
– nezdaniteľné časti za rok 2017 – daňovník, manžel(ka), III. pilier, príklady
– tlačivá daňových priznaní FO za rok 2017

Diskusia

V rámci diskusie sa môžete pýtať na všetko čo Vás zaujíma z oblasti sociálneho poistenia, zdravotného poistenia, zdanenia príjmov zamestnancov a Zákonníka práce.

Zmena a doplnenie programu vyhradené.

 

Uprednostňujete osobnú účasť na školení? Pozrite si termíny a miesta školení!
Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2017 a legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni k 1.1.2018 (viac info TU)

Uverejnené v Videoškolenia