VideoŠkolenie: Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2019 a Legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni k 1.1.2020

Lektor: RNDr. Jozef Mihál

Vďaka videoškoleniu sa dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka na prelome rokov 2019/2020 – ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a všetky potrebné legislatívne zmeny.

Cena:
48€ s DPH (40€ bez DPH)

V cene je zahrnutý prístup k videoškoleniu a rozsiahly pracovný materiál v tlačenej podobe (bude zasielaný poštou).
Videoškolenie je dostupné. Dátum nahrávania 17.12.2019. Dĺžka videoškolenia je cca 4,5 hod.


Ukážky z videoškolenia

_________________

Školenia sa môžete zúčastniť aj osobne:
Školenie: Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2019 a legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni k 1.1.2020 (viac info tu).

_________________

Program

  1. Legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni pre rok 2020

– nová minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2020
– zvýšenie príplatkov ku mzde podľa Zákonníka práce od 1.1.2020
– trináste a štrnáste platy v roku 2020
– príspevok na rekreáciu a rekreačné poukazy v roku 2020
– nový príspevok na športovú činnosť dieťaťa
– vysielanie zamestnancov do iných členských štátov – nová smernica
– zmena zákona o nelegálnej práci
– nezdaniteľné časti základu dane od roku 2020
– nové oslobodenia od dane v zákone o dani z príjmov
– práca na dohody evidovaných nezamestnaných v roku 2020
– dohody študenti a dôchodcovia v roku 2020
– valorizácia dôchodkov a zmeny pri dôchodkovom veku
– nové minimálne a maximálne vymeriavacie základy na odvody
– odvody SZČO v roku 2020
– zmeny pri materskej pre rok 2020, otec na materskej
– zmeny v rodičovských príspevkoch
– odvodová úľava (dlhodobo nezamestnaní) v roku 2020
– odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v roku 2020
– ďalšie zmeny tak ako budú schválené v NRSR

  1. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2020

– povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov, termíny, leg. zmeny procesu
– tlačivá potrebné na vykonanie RZ za rok 2019, zmeny v tlačivách
– nezdaniteľné časti (kúpele) a daňové bonusy (deti, hypotéky) za rok 2019
– vykonanie ročného zúčtovania za rok 2019, vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov
– „Hlásenie“ za rok 2019 a „Prehľad“ pre rok 2020
– venovanie 2% (3%) za rok 2019
– ďalšie zmeny a novinky schválené v NRSR, resp. určené Finančnou správou SR

  1. Diskusia

Zmena a doplnenie programu vyhradené.

_________________

Školenia sa môžete zúčastniť aj osobne:
Školenie: Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2019 a legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni k 1.1.2020 (viac info tu).

_________________

Uverejnené v Videoškolenia