Videoškolenie: Pracovný čas, nadčasy, príplatky, dovolenky, prekážky v práci – aj v čase mimoriadnej situácie

Lektor: RNDr. Jana Motyčková
Odborníčka na mzdovú a personálnu problematiku, spoluautorka mzdového softvéru. Dlhodobo sa venuje lektorskej činnosti a publikačnej činnosti (www.drak.porada.sk).
Výhodou seminárov s RNDr. Motyčkovou je spojenie teórie s praxou.

Cena: 36€ s DPH (40€ bez DPH)

Kúpiť videoškolenie

V cene je zahrnutý prístup k videoškoleniu a pracovný materiál prístupný na stiahnutie.
Videoškolenie bude dostupné cca od 25.10.2020.

Ukážka z videoškolenia – pripravujeme.

Obsah videoškolenia:
1. Pracovný čas po novele Zákonníka práce od 4.4.2020

– Pravidlá pre rozvrhnutie pracovného času vrátane pravidiel počas krízovej situácie – rovnomerné, nerovnomerné rozvrhnutie, zmluvné podmienky , čo musí byť v kolektívnej zmluve, čo v pracovnej zmluve, o čom rozhoduje zamestnávateľ
– Konto pracovného času, pružný pracovný čas
– Pracovná zmena, rozvrh pracovných zmien – spôsob určenia, podmienky, príklady
– Nepretržitý denný odpočinok, nepretržitý odpočinok v týždni, prestávky v práci
– Dni pracovného pokoja, podmienky práce v dňoch pracovného pokoja
– Práca nadčas – kedy možno nariadiť, kedy možno dohodnúť prácu nadčas, čo môže zamestnanec odmietnuť
– Mzda za nadčas a nadčas za náhradné voľno, limity nadčasovej práce
– Evidencia pracovného času a nadčasu

2. Mzdové zvýhodnenia (príplatky) v r. 2020 a v r.2021, príklady

– Za prácu v sobotu, v nedeľu – v podnikateľskej sfére a vo verejnej službe
– Za prácu v noci
– Práca vo sviatok, príplatky, náhradné voľno
– Kombinácie nadčasovej práce, soboty, nedele, sviatku vs. náhradné voľno

3. Prekážky v práci

– Druhy prekážok v práci, prekážky s náhradu mzdy a bez náhrady mzdy
– Prekážka na strane zamestnávateľa od 4.4.2020
– OČR a ošetrovné počas mimoriadnej situácie, preukazovanie
– Ošetrenie a vyšetrenie zamestnanca – limity pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase a pri kratších úväzkoch

4. Dovolenka

– Základná výmera dovolenky, zmeny v roku 2020, starostlivosť o dieťa, verejná služba
– Zistenie nároku, posudzovanie OČR, PN pre dovolenku, nárok pri kratších úväzkoch, pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase, príklady
– Dovolenka a zmena úväzku
– Materská dovolenka a rodičovská dovolenka, RD otca – nárok na dovolenku
– Kedy určuje čerpanie dovolenky zamestnávateľ, kedy zamestnanec, termíny (zmeny v mimoriadnej situácii), podmienky
– Preplatenie nevyčerpanej dovolenky
– Prečerpaná dovolenka

5. Pohotovosť

– Nariadenie a dohodnutie pohotovosti, podmienky, limity, náhrada
– Výkon práce počas pohotovosti, mzda

6. Pripravované zmeny Zákonníka práce v tejto oblasti od r. 2021

 

Uverejnené v Videoškolenia