Videoškolenie: Problematika miezd v praxi – praktické riešenia

Lektori: Júlia Pšenková a Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Cena: 36€ s DPH

Školiace materiály budú k dispozícii na stiahnutie.
+ BONUS: interaktívna tabuľka na výpočet zrážky zo mzdy zamestnanca v podobe exekúcie

Videoškolenie je dostupné.
Dĺžka videoškolenia je cca 5 hodín.

Objednať videoškolenie

Ukážka z videoškolenia.

Obsah videoškolenia:
Stravné zamestnancov
Stravné (lístky) a práca v 12 – hodinových zmenách
Stravné z pohľadu dane z príjmov (problémy “spätného” prideľovania stravných lístkov)
Účtovanie stravných lístkov počas roka a na prelome rokov
Stravné verzus pracovná cesta

Problematika nadčasov
Nadčasy zahrnuté v zmluvnom plate a úprava v pracovnej zmluve
Nadčasy platené podľa Zákonníka práce, ak nie sú súčasťou zmluvného platu
Výpočet nadčasov v mesiaci v zmysle Zákonníka práce
Čerpanie náhradného voľna za odpracované nadčasy
Vykazovanie nadčasov a čerpania náhradného voľna v dochádzke,
Zúčtovanie a evidencia nadčasov a náhradného voľna
Nadčasy pri dvoj zmennej prevádzke
Nadčasy pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase
Konto pracovného času
Účtovanie konta pracovného času na prelome rokov

Prekážky v práci na strane zamestnanca a zamestnávateľa
Dokladovanie zamestnávateľovi s dôrazom na trvanie prekážky
Vyšetrenie zamestnanca u lekára
Doprovod zamestnanca  na vyšetrenie rodinného príslušníka
Náležitosti potvrdenia o návšteve lekára a posúdenie nároku na náhradu mzdy
Pracovné voľno na vyhľadanie pracovného miesta počas výpovednej lehoty
Svadba
Úmrtie rodinného príslušníka
Ostatné prekážky na strane zamestnanca s náhradou mzdy
Prekážky na strane zamestnanca bez náhrady mzdy a prerušenie poistného
Prekážky na strane zamestnávateľa

Zamestnanci vykonávajúci prácu mimo pracovného pomer
Evidencia dochádzky a povinnosť vedenia tzv. pracovných listov
Nepravidelný výkon práce v nadväznosti na zdravotné poistenie

Zrážky zo mzdy
Zrážky zo mzdy v zmysle Zákonníka práce
Exekúcie (vrátane interaktívnej tabuľky)
Náhrady škôd
Účtovanie zrážok zo mzdy

Odchodné, odstupné a výpoveď daná zamestnancovi
Nárok
Výpočet v praktickom príklade
Účtovanie odchodného a odstupného
Povinnosť tvorby rezerv v podvojnom účtovníctve

Agentúry dočasného zamestnávania v roku 2015
Pracovné pomery
Cestovné náhrady pri pridelení k užívateľskému zamestnávateľov

 

Objednať videoškolenie

 

Uverejnené v Videoškolenia