Videoškolenie: Účtovné a daňové uzatvorenie roka 2014 FO

Videoškolenie: Účtovné a daňové uzatvorenie roka 2014 FO

Lektor: Ing. Jana Acsová

Cena: 30€ s DPH
Materiály k dispozícii na stiahnutie.
Videoškolenie je dostupné (dĺžka videoškolenia cca 5 hodín).

Objednať videoškolenie

Ukážka z videoškolenia:

Obsah videoškolenia:
1) Zmeny účtovných a daňových predpisov – aktualizácia pre fyzické osoby na rok 2014
a známe zmeny na rok 2015:
a) zmeny zákona č. 431/2002 Z.z o účtovníctve v z.n.p. a postupov účtovania účtovania
pre jednoduché účtovníctvo (daňová evidencia, mikro účtovná jednotka, ukladanie
dokumentov fyzických osôb do registra, oceňovanie, zákonné a interné požiadavky
pre vykonávanie inventarizácie, služby a ich premietnutie v peňažnom denníku,
požiadavky na vykazovanie, účtovná závierka 2014),
b) zmeny zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov s vplyvom na fyzické osoby
(vykazovanie v daňovom priznaní, daňová evidencia, vozidlo zamestnávateľa
použíté na súkromné a služobné účely, cestovné náhrady v súvislosti s vlastným
motorovým vozidlom nezahrnutým do obchodného majetku, výhry, limity pre
platenie preddavkov, strata a jej umorovanie, dodatočne zaplatené a prijaté sumy a ich
premietnutie v daňovom priznaní)

2) Účtovné a daňové uzatvorenie roka fyzických osôb s účtovníctvom a evidenciami podľa
zákona o dani z príjmov a ich vplyv na vyplnenie daňového priznania za rok 2014:
a) účtovná závierka v sústave jednoduchého účtovníctva a jej prepojenie na daňové
priznanie,
b) účtovná závierka v sústave podvojného účtovníctva a jej prepojenie na daňové
priznanie.
c) výstupy z evidenie fyzickej osoby s paušálnymi výdavkami a jej prepojenie na daňové
priznanie,
d) výstypy z daňovej evidencie a jej prepojenie na daňové priznanie.

3) Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B a informácie z neho
vyplývajúce:
a) povinnosť podať daňové priznanie,
b) podrobnosti k zmenám vo vzore tlačiva,
c) povinné prílohy,
d) osobitné záznamy,
e) príklad k vyplneniu daňového priznania.

4) Diskusia.

Objednať videoškolenie

Uverejnené v Videoškolenia