Videoškolenie Účtovné a daňové uzatvorenie roka 2016 podnikajúcich FO

Lektor: Ing. Jana Acsová
Audítorka SKAU, Daňová poradkyňa SKDP, Lektorka a autorka odborných článkov z oblasti účtovníctva a daní (www.autora.sk). Na seminároch spája teóriu s praxou.

Cena: 30€ 15€ s DPH

Videoškolenie bude dostupné cca v prvej polovici februára 2017.
Materiály dostupné na stiahnutie – áno.

Ukážka z videoškolenia: 

Obsah videoškolenia:
1) Zmeny zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. – aktualizácia pre fyzické osoby na rok 2016 (cestovné náhrady, PHL, dotácie, sponzoring, majetok využívaný na súkromné a služobné účely, odpisovanie majetku a podobne). Známe zmeny zákona o dani z príjmov na rok 2017.

2) Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B a informácie z neho vyplývajúce na praktickom príklade:

a) povinnosť podať daňové priznanie,
b) nezdaniteľné časti základu dane,
c) príjmy dosiahnuté pri spoločnom podnikaní,
d) príjmy zo závislej činnosti,
e) príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu (percentuálne výdavky, daňová evidencia, jednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo a ich vykázanie v priznaní),
f) príjmy z kapitálového majetku,
g) ostatné príjmy,
h) umorovanie straty,
i) povinné prílohy,
j) osobitné záznamy,
k) upozornenia k vyplneniu daňového priznania.

3) Diskusia.

 

Uverejnené v Videoškolenia