Videoškolenie Daňové priznanie fyzických osôb (FO) za rok 2018 + novely zákona o dani z príjmov od 1.1.2019

Lektor: Ing. Jana Acsová
Audítorka SKAU, Daňová poradkyňa SKDP, Lektorka a autorka odborných článkov z oblasti účtovníctva a daní (www.autora.sk). Na seminároch spája teóriu s praxou.

Kúpiť videoškolenie - cena 24€ s DPH

Videoškolenie je dostupné.
Materiál na stiahnutie – áno.

Cena: 36€ 24€ s DPH 

Ukážka:

Obsah videoškolenia:

Daňové povinnosti fyzických osôb v roku 2018 a daňové priznanie typu B 

 • Zmeny zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. – aktualizácia pre fyzické osoby na rok 2018 a 2019
 • Postupy účtovania pre fyzické osoby účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva a ich aktuálne zmeny pre rok 2018 najmä komisionársky predaj, sponzoring, dotácie.
 • Uzatvorenie roka 2018 podnikajúcich fyzických osôb:
  1. účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva,
  2. preukazujúcich výdavky formou daňovej evidencie,
  3. s percentuálnymi výdavkami.
 • Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B a informácie z neho vyplývajúce na praktickom príklade:
  1. povinnosť podať daňové priznanie,
  2. nezdaniteľné časti základu dane,
  3. príjmy dosiahnuté pri spoločnom podnikaní,
  4. príjmy zo závislej činnosti,
  5. príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu,
  6. príjmy z kapitálového majetku,
  7. ostatné príjmy,
  8. umorovanie straty,
  9. povinné prílohy,
  10. osobitné záznamy,
  11. upozornenia k vyplneniu daňového priznania.

 

Uverejnené v Videoškolenia