Videoškolenie Účtovné a daňové uzatvorenie roka 2018 podnikajúcich FO

Lektor: Ing. Jana Acsová
Audítorka SKAU, Daňová poradkyňa SKDP, Lektorka a autorka odborných článkov z oblasti účtovníctva a daní (www.autora.sk). Na seminároch spája teóriu s praxou.

Videoškolenie bude dostupné v druhej polovici februára 2019.
Materiál na stiahnutie – áno.

Cena: 30€ s DPH 

Ukážka:

pripravujeme…

Obsah videoškolenia:

pripravujeme…

Uprednostňujete osobnú účasť?
Školenie: Účtovné a daňové uzatvorenie roka 2018 podnikajúcich FO (viac info tu).

Uverejnené v Videoškolenia