Videoškolenie: Zmeny v mzdovej učtárni od 1.1.2014

Lektor: RNDr. Jana Motyčková

Cena: 30€ s DPH
Videoškolenie je dostupné.
Dĺžka videoškolenia je viac než 4hod.
Materiál je dostupný na stiahnutie.

Videoškolenie je videonahrávka školenia, ktorú si môžete pozrieť prostredníctvom internetu neobmedzený počet krát na našej stránke.
Viac o výhodách videoškolenia.

Objednať videoškolenie

Ukážka z videoškolenia:
(Odvodová úľava pre dlhodobo nezamestnaných)

Obsah videoškolenia:
Prehľad zmien v sociálnom a zdravotnom poistení, zmeny v mzdovej oblasti:
1. Novela zákona o zdravotnom poistení účinná od 1.10.2013.
2. Zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných – uplatňovanie výnimky z platenia poistného od 1.11.2013.
3 SZČO v sociálnom a zdravotnom poistení, povinnosti szčo, zmeny v r.2014.
4 Zmeny v sociálnom poistení zamestnancov, u dobrovoľne poistených osôb od 1.1.2014
5. Zmeny v dani z príjmov zo závislej činnosti.
6. Ďalšie zmeny v mzdovej oblasti (minimálna mzda, zmeny v exekučných zrážkach k 1.11.2013, …)
7. Poistné z dividend za roky 2011-2012, divideny z roku 2013. Povinnosti poberateľa, povinnosti platiteľa.Vykazovanie.
8. Diskusia k otázkam účastníkov z oblasti sociálneho a zdravotného poistenia.

Objednať videoškolenie

Uverejnené v Videoškolenia