Videoškolenie Zmeny v Zákonníku práce od 1.5.2018 – nové príplatky, 13. a 14. platy (RNDr. J. Mihál)

Lektor: RNDr. Jozef Mihál

Lektor Jozef Mihál Vám vysvetlí a popíše zmeny v  Zákonníku práce od 1. mája 2018 – nové povinné príplatky za prácu v sobotu a nedeľu, zvýšené príplatky za prácu v noci a vo sviatok, odvodovo a daňovo zvýhodnené 13. a 14. platy a ďalšie zmeny. Ďalšie novinky sa týkajú zákona o službách zamestnanosti – zamestnávanie občanov tretích krajín, príspevky na cestovanie za prácou a na presťahovanie. Hovoriť sa bude aj o zmenách v zákone o sociálnom poistení – dohody dôchodcov od 1.7.2018 a o ročnom zúčtovaní poistného na sociálne poistenie od roku 2019.

Cena: 36€ s DPH 

Videoškolenie je dostupné na neobmedzené prezeranie.
Dĺžka videoškolenia je cca 4 hod. Dátum nahrávania 16.4.2018.

Materiál na stiahnutie – áno.

Ukážka z videoškolenia:

Rámcový program

 1. Novela Zákonníka práce účinná od 1. mája 2018
 • mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a nedeľu – výška príplatkov, pre koho budú povinné, kedy nebudú povinné, výnimky, príklady
 • mzdové zvýhodnenie za prácu v noci
 • mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok
 • ďalšie príplatky
 • nové povinné príplatky pri dohodách o práci mimo prac. pomeru
 • a 14. plat – komu ich bude zamestnávateľ poskytovať a ako, daňové a odvodové zvýhodnenia
 • ďalšie zmeny v Zákonníku práce
 • výkon prác vo verejnom záujme – zmeny zákona č. 553/2003 Z. z. k 1.5.2018
 1. Vysielanie zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb v roku 2018
 • administratívne povinnosti, ohlasovanie na Inšpektoráte práce
 • „tvrdé jadro“ Zákonníka práce v SR a v iných EÚ krajinách
 • koncernové vysielanie
 • posudzovanie nelegálnej práce, spoluzodpovednosť za nelegálne zamestnávanie
 • daňové a odvodové povinnosti pri vysielaní do zahraničia
 1. Novela zákona o službách zamestnanosti účinná od 1. mája 2018
 • nové pravidlá pri zamestnávaní cudzincov – občanov tretích krajín
 • príspevky na dochádzanie za prácou a na presťahovanie
 1. Odvody z dohôd dôchodcov od 1.7.2018
 • uplatnenie výnimky z dôchodkového poistenia, pre koho bude výhodné
 • predčasný dôchodok a práca na dohodu
 • prihlasovanie do Sociálnej poisťovne
 • celkové zhrnutie a porovnanie odvodov pri dohodách
 1. Ročné zúčtovanie poistného na sociálne poistenie od r. 2019
 • od 1.1.2019 sa zavádza ročné zúčtovanie poistného na sociálne poistenie. Predbežná informácia o príprave zásadnej novely zákona

Zmena a doplnenie programu vyhradené.

 

 

Uverejnené v Videoškolenia