Videoškolenie: Zrážky zo mzdy a exekučné zrážky + prehľad zmien v sociálnom a zdravotnom poistení od 1.1.2014

Názov seminára: Zrážky zo mzdy a exekučné zrážky + prehľad legislatívnych zmien v mzdovej učtárni od 1.1.2014

Cena: 30€ s DPH
Videoškolenie je dostupné.

Videoškolenie je videonahrávka školenia, ktorú si môžete pozrieť prostredníctvom internetu neobmedzený počet krát na našej stránke.
Viac o výhodách videoškolenia.

Objednať videoškolenie

Obsah videoškolenia:

I.časť 
Zrážky zo mzdy a exekučné zrážky
Zrážky zo mzdy podľa Zákonníka práce, zrážky v prospech zamestnávateľa
Zrážky zo mzdy podľa osobitných predpisov (Exekučný poriadok,  Občiansky súdny poriadok, Občiansky zákonník,…).
Použitie “tretinového systému” pri výpočte zrážok, nepostihnuteľné sumy, vyživované osoby, výpočet čistého príjmu a výšky zrážky
Zmeny v nepostihnuteľných sumách od 1.11.2013
Prednostné a neprednostné pohľadávky
Poradie zrážok a výpočet zrážky pri viacerých zrážkach, príklady
Postup a povinnosti zamestnávateľa pri vykonávaní zrážok

II.časť
Prehľad najdôležitejších zmien v sociálnom a zdravotnom poistení
Výnimka z platenia poistého u dlhodobo nezamestnaných od 1.11.2013, podmienky, oznamovacie povinnosti, platenie poistného
Ďalšie zmeny v sociálnom poistení pre zamestnancov
Zmeny u SZČO od 1.1.2014
Zmena v dobrovoľnom poistení od 1.1.2014
Zmena v posudzovaní poistencov štátu pre zdravotné poistenie po 1.10.2013

Objednať videoškolenie

Uverejnené v Videoškolenia