Webinár: Daň z príjmov FO v praxi, daňové priznanie typu B za rok 2021

Lektor: Ing. Jana Acsová
Audítorka SKAU, Daňová poradkyňa SKDP, Lektorka a autorka odborných článkov z oblasti účtovníctva a daní (www.autora.sk). Na seminároch spája teóriu s praxou.

Dátum konania webinára: 27.01.2022 

Cena: 60€ s DPH (50€ bez DPH)

Webinár zrušený!

HARMONOGRAM (predbežný):
09:00 – 10:30 __ 1. časť prednášky
10:30 – 10:45 __ prestávka
10:45 – 12:15 __ 2. časť prednášky
12:15 – 12:30 __ prestávka
12:30 – 14:00 __ 3. časť prednášky spojená s diskusiou

V cene je zahrnutý:

• prístup k online webináru v deň konania
• pracovný materiál prístupný na stiahnutie ešte pred konaním webináru
• záznam z webináru na opätovnú prezretie

Obsah webináru:

 1. Príjmy zo závislej činnosti
 2. Príjmy z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu nehnuteľnosti, za použitie diela a umeleckého výkonu
  • príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti:
   • samostatne dosahované príjmy
   • spoločne dosahované príjmy
  • príjmy z prenájmu nehnuteľnosti:
   • samostatne dosahované príjmy z prenájmu
   • spoločne dosahované príjmy z prenájmu
  • príjmy za vytvorenie a použitie diela a umeleckého výkonu:
   • aktívne a pasívne príjmy autora – základné východiská a rozdiely
   • možnosti fyzických osôb pri zdanení autorských honorárov
 3. Príjmy z kapitálového majetku
  • úrokový výnos z cenných papierov, z vkladov, z poskytnutých pôžičiek
  • príjem z vyplatenia podielových listov
  • výnosy z dlhopisov
 4. Ostatné príjmy podľa § 8 zákona
  • príjem  z príležitostných činností; podmienky pre uplatnenie oslobodenia
  • príjem z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva; možnosti oslobodenia, daňové výdavky
  • príjem z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí; možnosti oslobodenia, povinnosť zdanenia príjmu; čo je to príležitostný prenájom
  • príjem z predaja/prevodu nehnuteľnosti
  • príjem z predaja/prevodu hnuteľných vecí
  • príjem z predaja/prevodu cenných papierov, akcií, podielov
  • príjem z výhry v lotériách a iných podobných hrách, reklamné súťaže, verejné súťaže
  • príjem z prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov
  • príjem z predaja virtuálnej meny
 5. Dividendy
 6. Daňové priznanie typu B
  • zobrazenie príjmov v daňovom priznaní
  • pravidlá pre umorovanie daňovej straty
  • sadzba dane z príjmov a jej praktické uplatnenie:
   • znížená sadzba dane 15%
   • štandardná sadzba dane 19%, 25%
   • osobitná sadzba dane 7%, 19%
  • dotácie a príspevky
  • povinnosť podať daňové priznanie
  • nezdaniteľné časti základu dane
  • povinné prílohy; osobitné záznamy
 7. Preddavky fyzických osôb
 8. Uzatvorenie roka 2021 podnikajúcich fyzických osôb
  • FO účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva,
  • FO s daňovou evidenciou,
  • FO s percentuálnymi výdavkami.

________________________________________________________________________

Nemáte v daný termín čas? Nevadí, záznam z webináru si budete môcť pozrieť formou videoškolenia – objednávka a viac info TU.

Čo je to webinár?
Webinár je forma živého online vzdelávania, ktoré sa v poslednom období teší veľkej obľube – v stanovený deň a čas sa pripojíte k online živému vysielaniu a okrem toho, že lektora vidíte a počujete, môžete mu klásť otázky písomnou formou (chat).

Medzi výhody webináru patrí úspora času – nemusíte nikam cestovať, pomocou prihlasovacieho mena a hesla sa jednoducho pripojíte k prednáške a vzdelávate sa…
Materiály máte k dispozícii na prehliadanie alebo vytlačenie ešte pred začiatkom webinára a po jeho skončení dostanete k dispozícii záznam z daného webinára, takže sa môžete k informáciám vrátiť a vypočuť si ich znovu.

Niekoľko dní pred konaním webinára Vám do emailovej schránky pošleme prihlasovacie údaje, ktoré si budete môcť overiť a skontrolovať, či technicky všetko funguje ako má. Vyhneme sa tak zbytočným problémom v deň konania webinára. Postup ako sa prihlásiť krok po kroku Vám zašleme spolu s prihlasovacími údajmi.

Tešíme sa na Vás!

Uverejnené v Školenia