Webinár: Legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni na rok 2022 + ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2021

Lektor: RNDr. Jozef Mihál
Odborník na mzdovú a personálnu problematiku s dlhoročnými lektorskými skúsenosťami.

Dátum konania online webinárov:

Webinár 20.01.2022 - cena 84€ s DPH - cena 84€ s DPH
Webinár 24.01.2022 - cena 84€ s DPH - cena 84€ s DPH
Webinár 25.01.2022 - cena 84€ s DPH - cena 84€ s DPH
Webinár 26.01.2022 - cena 84€ s DPH - cena 84€ s DPH
Webinár 27.01.2022 - cena 84€ s DPH - cena 84€ s DPH
Webinár 31.01.2022 - cena 84€ s DPH - cena 84€ s DPH
Webinár 01.02.2022 - cena 84€ s DPH - cena 84€ s DPH
Webinár 02.02.2022 - cena 84€ s DPH - cena 84€ s DPH
Webinár 08.02.2022 - cena 84€ s DPH - cena 84€ s DPH
Webinár 09.02.2022 - cena 84€ s DPH - cena 84€ s DPH
Webinár 10.02.2022 - cena 84€ s DPH - cena 84€ s DPH
Webinár 15.02.2022 - cena 84€ s DPH - cena 84€ s DPH

Miesto konania online webináru: kdekoľvek sa cítite príjemne – doma, v kancelárii… a kde máte dobré internetové pripojenie

HARMONOGRAM (predbežný):
9:00 – 14:30, v tom 30 min obedná prestávka (11:30 – 12:00) a dve 10 min. prestávky.

Cena: 84€ s DPH (70€ bez DPH)

V cene je zahrnutý:

• prístup k online webináru v deň konania
• rozsiahly pracovný materiál prístupný v .pdf podobe na stiahnutie ešte pred konaním webináru

V materiáli nájdete aj komentáre a príklady k ďalším aktuálnym témam na samoštúdium:

Počas jediného dňa sa na webinári (online seminári) dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka na prelome rokov 2021/2022 – všetky schválené resp. pripravované legislatívne zmeny a všetky potrebné informácie k ročnému zúčtovaniu preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2021.

Zároveň vás chceme v dobrom upozorniť na to, že o túto sériu webinárov resp. seminárov býva každoročne obrovský záujem a väčšina termínov je dopredu vypredaná – preto odporúčame zabezpečiť si svoje miesto dostatočne včas vrátane úhrady.

Upozorňujeme, že na tomto webinári preberieme problematiku nového zákona o podpore v čase skrátenej práce, tzv. Kurzarbeit len v rámci obmedzených časových možností, z dôvodu množstva preberaných tém! Ak máte záujem o podobné vysvetlenie do hĺbky, odporúčame špecializované webináre k téme “Kurzarbeit” v termínoch od 15.11.2021 do 6.12.2021!

Počas webinára môžete zadávať otázky formou diskusie v chate (“čete”).

Obsah webinára:

BLOK “Legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni pre rok 2022”

1. Zmeny v Zákonníku práce

– minimálna mzda, minimálne mzdové nároky, príplatky ku mzde
– zmeny v stravovaní zamestnancov, od 1.1.2022 musí zamestnávateľ umožniť výber medzi gastrolístkami a finančným príspevkom
– vek 65 rokov ako výpovedný dôvod
– nárok na dovolenku pre zamestnancov starajúcich sa o dieťa
– zmeny v exekučných zrážkach, zmeny základných nepostihnuteľných súm

2. Zákon o podpore v čase skrátenej práce, tzv. Kurzarbeit

– nový nástroj, ktorý nahrádza príspevky “Prvá pomoc”
– aké podmienky musí splniť zamestnávateľ a na akých zamestnancov môže zamestnávateľ poberať podporu
– čo je to vonkajší faktor, kedy má zamestnávateľ obmedzenú činnosť a je v čase skrátenej práce
– dohoda so zástupcami zamestnancov alebo samotnými zamestnancami alebo s rozhodcom o režime skrátenej práce
– vzorec na výpočet podpory
– žiadosť o poskytnutie podpory
– obdobie poskytovania podpory
– príklady
– súvisiace zmeny v Zákonníku práce
– poistné na financovanie podpory a súvis s poistením v nezamestnanosti
– oslobodenie prijatej podpory od dane z príjmov a s tým spojené súvislosti a dôsledky
– pomoc pre SZČO v roku 2022

3. Zmeny v zákone o dani z príjmov závislá činnosť

– nezdaniteľné časti v roku 2022
– daňové bonusy v roku 2022, zmeny v daňovom bonuse na deti
– ďalšie zmeny pri zdanení príjmov zo závislej činnosti (zamestnanci a zamestnávatelia)

4. Sociálne, zdravotné poistenie a dávky

– min. a max. vymeriavacie základy a ďalšie veličiny v roku 2022
– zrušenie tzv. odvodovej výnimky pre dlhodobo nezamestnaných
– poistné na financovanie podpory pri skrátenej práci, zmeny mesačného výkazu poistného
– zmeny pre tehotenské a materské v roku 2021
– zmeny v dôchodkoch, rodičovský dôchodok
– zmeny v oznamovacích povinnostiach voči zdravotným poisťovniam

BLOK “Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2021”

– nezdaniteľné časti za rok 2021
– daňový bonus na deti pri zohľadnení dotácie na stravovanie, daňový bonus na zaplatené úroky
– povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov, termíny, leg. zmeny procesu
– kedy musí zamestnanec podať sám daňové priznanie
– rozdiely pre rezidentov a nerezidentov
– tlačivá potrebné na vykonanie RZ za rok 2021, zmeny v tlačivách (ak budú dovtedy zverejnené)
– vykonanie ročného zúčtovania za rok 2021, vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov
– „Hlásenie“ za rok 2021 a „Prehľad“ pre rok 2022
– venovanie 2% (3%) za rok 2021
– ďalšie zmeny a novinky určené Finančnou správou SR/Ministerstvom financií

Zmena a doplnenie programu vyhradené.

 

Uverejnené v Školenia