Webinár: Nový daňový bonus + ďalšie aktuálne zmeny

Lektor: RNDr. Jozef Mihál
Odborník na mzdovú a personálnu problematiku s dlhoročnými lektorskými skúsenosťami.

Dátum konania online webinárov:

Prihlasovanie ukončené.

Miesto konania online webináru: kdekoľvek sa cítite príjemne – doma, v kancelárii… a kde máte dobré internetové pripojenie

HARMONOGRAM (predbežný):
9:00 – 14:30, v tom 30 min obedná prestávka (11:30 – 12:00) a dve 10 min. prestávky.

Cena: 84€ s DPH (70€ bez DPH)

V cene je zahrnutý:

• prístup k online webináru v deň konania
• rozsiahly pracovný materiál prístupný v .pdf podobe na stiahnutie ešte pred konaním webináru

V materiáli nájdete aj komentáre a príklady k ďalším aktuálnym témam na samoštúdium:

POZOR DÔLEŽITÉ!
Jeden deň pred webinárom dostanete rozsiahly pracovný materiál v .pdf podobe a technické inštrukcie potrebné na prihlásenie sa na webinár.
Email budete mať doručený z emailovej adresy acmartin.relia@gmail.com.
V prípade, že ste v emailovej schránke aj po kontrole spamu/nevyžiadanej pošty nič nenašli, kontaktujte technickú podporu – p. Martina Ača na telefónnom čísle 0905601610 – ideálne deň pred konaním webinára, aby ste sa v deň webinára nemuseli stresovať a riešiť situáciu už počas bežiaceho webinára.

Počas webinára môžete zadávať otázky formou diskusie v chate (“čete”). Všetky otázky budú zodpovedané.
Na účasť na webinári nie je potrebné žiadne mimoriadne technické alebo softvérové vybavenie alebo znalosti, stačí mať pripojenie na internet.

Obsah webinára:

Hlavnou témou webinára je nový daňový bonus.

Ďalej budeme hovoriť o zmenách v sociálnom poistení od 1.6.2022 + ďalších aktuálnych témach.

1. Nový daňový bonus od 1.7.2022 a od 1.1.2023

 • nová suma daňového bonusu a jeho ohraničenie percentom z čiastkového základu dane
 • postup zamestnávateľa pri výpočte mesačných preddavkov na daň
 • postup pri ročnom zúčtovaní a daňovom priznaní
 • na čo si treba dať pozor
 • rady a odporúčania

2. Zmeny v sociálnom poistení od 1.6.2022

 • elektronická PN, povinnosti zamestnanca, zamestnávateľa a zmeny v komunikácií so Sociálnou poisťovňou
 • ochranná lehota tehotných žien, príklady
 • nová možnosť odchodu do dôchodku po 40 odpracovaných rokoch + ďalšie zmeny v dôchodkoch
 • nová otcovská dovolenka po narodení dieťaťa z pohľadu zamestnávateľa

3. Ďalšie aktuálne témy a diskusia

 • nové stravné a zmeny pri stravovaní zamestnancov od 1.9.2022
 • zákon o podpore v čase skrátenej práce (riešenie problémov v rámci diskusie)
 • tzv. sezónna práca
 • diskusia

Zmena a doplnenie programu vyhradené.

Uverejnené v Školenia